Produkcja oparta na danych – jak to robić w nowoczesnej firmie

Produkcja oparta na danych – w nowoczesnej firmie Comarch IoT MES

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że informacje zgromadzone w procesach produkcyjnych mogą być niezwykle cennym źródłem wiedzy. Jednym z głównych narzędzi, umożliwiających wykorzystanie potencjału danych w produkcji, jest odpowiednie oprogramowanie. Z ofertą firm z tego obszaru będzie można również zapoznać się podczas targów STOM.

Samo monitorowanie procesów i gromadzenie danych nie oznacza jeszcze wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa. Niezbędna jest odpowiednia analiza tych danych i podejmowanie na tej podstawie właściwych decyzji procesowych. Firmy produkcyjne muszą więc być w stanie wykorzystać swoje zasoby dynamicznie i elastycznie, żeby zapewnić sobie maksimum korzyści.

W poszukiwaniu potencjału na zwiększenie możliwości produkcyjnych podstawą jest posiadanie wiedzy, z czego wynika obecny stan rzeczy w firmie. Potrzeba jej posiadania jest siłą napędową trendu związanego z cyfryzacją produkcji – mówi Rafał Brzozowski, Product Manager Comarch IoT MES. – Samo gromadzenie danych nie jest jednak przepisem na sukces. Obowiązkowe jest ich ciągłe monitorowanie i analizowanie oraz na tej podstawie – szybkie reagowanie. Oprócz tego istotne jest dążenie do spójnej integracji zebranych danych, która umożliwia podejmowanie precyzyjniejszych decyzji. Należy również mieć na uwadze rozwój sztucznej inteligencji, która otwiera nowe możliwości w analizie informacji i reagowaniu na nieprzewidziane sytuacje.

procesy efektywnej produkcji opartej na danych świetnie wpasowuje się rozwiązanie Comarch IoT MES. Zapewnia bowiem zunifikowaną strukturę danych dzięki bezpośredniej integracji z maszynami i systemami ERP, APS, CMMS czy QMS.

Ciągły dostęp do informacji o bieżącej realizacji zleceń produkcyjnych czy powiadomienia o awariach umożliwiają natychmiastową reakcję i dotrzymanie terminów zamówień. Z kolei wykorzystanie modułu kontroli jakości i śledzenia historii produkcji (traceability) pozwala na redukcję kosztów.

zrzut ekranu oprogramowania
Zrzut ekranu oprogramowania off-line nowej generacji, które opiera się na wydajnej technologii Delfoi Robotics.

Dane stają się również kluczowym elementem pełnego wykorzystania potencjału robotów przemysłowych. Szybkie, dokładne i intuicyjne programowanie tych robotów może znacząco zwiększyć efektywność produkcji, a także otworzyć drogę do elastyczniejszych i zróżnicowanych procesów.

Visual Components Robotics OLP to dostępne w naszej ofercie oprogramowanie off-line nowej generacji, które opiera się na wydajnej technologii Delfoi Robotics – mówi Bartłomiej Podgórski z firmy SAP-Weld. – Stworzono je, żeby zmaksymalizować potencjał robotów przemysłowych dzięki szybkiemu, dokładnemu i intuicyjnemu programowaniu. Rozwiązanie to wspiera 17 marek robotów i 40 wersji kontrolerów.

Zestaw łatwych w użyciu narzędzi umożliwia tworzenie programów sterujących robotem na podstawie geometrii CAD 3D, symulację oraz wizualizację procesów spawania, cięcia termicznego, obróbki mechanicznej, nanoszenia powłok i innych. Programowanie odbywa się na komputerze biurowym poza stanowiskiem zrobotyzowanym.

Wykorzystanie oprogramowania off-line znacznie przyspiesza proces programowania robotów i redukuje ich nieefektywny czas pracy nawet o 80%. Zaawansowana symulacja procesu przed uruchomieniem na stanowisku zrobotyzowanym umożliwia ocenę jego wykonalności, wyeliminowanie potencjalnych błędów, optymalizację programów i analizę kosztów.

Przekłada się to na realne korzyści materialne i przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie wydajności oraz elastyczności produkcji.

grafika linia produkcyjna
Przykład systemu inteligentnego transportu.

Również tradycyjne metody wymiany narzędzi i konfiguracji maszyn mogą być czasochłonne i podatne na błędy, co prowadzi do strat produkcyjnych i obniżenia wydajności. Dzięki wykorzystaniu danych i zaawansowanych technologii firmy mogą jednak znacząco zredukować czas przezbrojenia – poprzez analizę danych historycznych, identyfikację optymalnych ustawień maszyn i wykorzystanie algorytmów predykcyjnych do prognozowania parametrów procesu.

Firma Beckhoff stawia na innowacyjne podejście do przemysłu, oferując kompleksowe rozwiązania. Nie tylko usprawniają one produkcję, ale także zapewniają elastyczność i adaptacyjność niezbędną do konkurowania w dynamicznym środowisku przemysłowym przyszłości.

Wyzwaniem dla producentów jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn na nowy typ produktu. Takie potrzeby występują w przemyśle samochodowym, ale także spożywczym, elektronicznym czy meblowym. Rozwiązaniem są np. systemy inteligentnego transportu XTS i XPlanar, które oferuje firma Beckhoff.

Te innowacyjne systemy pozwalają na zmianę konfiguracji maszyny poprzez wybór odpowiedniej receptury w oprogramowaniu. Eliminują tym samym konieczność czasochłonnego i kosztownego przezbrajania elementów mechanicznych, które jest charakterystyczne dla tradycyjnych liniowych systemów transportu lub stołów obrotowych.

Systemy XTS i XPlanar mają zdolność przenoszenia produktów o różnych rozmiarach i kształtach, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do aktualnych potrzeb produkcyjnych. Zamiast ograniczać się do konkretnych formatów, umożliwiają obsługę wielu rodzajów produktów w różnorodnych środowiskach produkcyjnych.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę