Projekt NAZCA 4.0 z honorowym patronatem FANUC Polska

Projekt NAZCA 4.0 z honorowym patronatem FANUC Polska APA Group / Łukasz Woźniak

Polski oddział koncernu FANUC rozpoczął współpracę z APA Group. Celem jest wsparcie rozwoju platformy optymalizacji produkcji NAZCA 4.0 oraz Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0.

O potrzebie automatyzacji, robotyzacji, a w szczególności cyfryzacji produkcji mówi się coraz więcej. W efekcie Przemysł 4.0, w formie szerszej koncepcji, zaczyna być uwzględniany w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Niestety, szczególnie w branży MŚP, jest to jeszcze zbyt rzadko utożsamiane ze wzrostem konkurencyjności – mówi Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu FANUC Polska. 

Czwarta rewolucja przemysłowa wymaga nowej wiedzy i szeroko zakrojonej współpracy. Już nie tylko w obszarze pojedynczych przedsiębiorstw, ale całych łańcuchów firm i instytucji, które łącząc siły będą w stanie zaimplementować nowe standardy w przemyśle.

podpisanie patronatu honorowego FANUC Polska nad projektem NAZCA 4.0

W ten nurt wpisuje się partnerstwo FANUC Polska i APA Group. Uroczyste podpisanie deklaracji honorowego patronatu nad projektem NAZCA 4.0 i Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 odbyło się we wrocławskiej siedzibie FANUC Polska w dniu 10 lutego 2021 r.

NAZCA 4.0 – polska odpowiedź na Industry 4.0

Twórcy platformy IIoT NAZCA 4.0. chcą dzielić się wiedzą i doświadczeniami, zwiększać świadomość oraz dostarczyć firmom z sektora MŚP narzędzia, umożliwiające wdrożenie idei Przemysłu 4.0.

Platforma NAZCA 4.0 to nowoczesna, kompleksowa aplikacja do integracji systemów zarządzania produkcją 4.0, będąca efektem polskiej myśli technicznej. Mocno wierzę, że wspólnymi siłami zmienimy oblicze polskiego przemysłu i wyniesiemy go na zupełnie nowy poziom – podkreśla Artur Pollak, prezes zarządu APA Group.

prezes APA Group Artur Pollak

APA Group wraz z instytucjami wspierającymi projekt zaprasza firmy z sektora MŚP do wzięcia udziału w programie pilotażowym projektu.

Projekt pilotażowy dla MŚP

Wszystkie zainteresowane firmy, które zgłoszą chęć udziału w projekcie otrzymają status testera. W związku z tym będą zapraszane do poszczególnych etapów projektu. W zamian za opinie i możliwość testowania narzędzia zyskają wsparcie w procesie modernizacji swoich zakładów produkcyjnych oraz bezpośredni dostęp do wiedzy specjalistów, którzy na co dzień automatyzują zakłady największych światowych gigantów, takich jak: Volkswagen, Amazon, 3M, Tesla i in.
Program pilotażowy skierowany jest do automatyków, kierowników produkcji, a przede wszystkim właścicieli MŚP. Aby dołączyć do projektu, wystarczy skontaktować się z przedstawicielami APA Group lub zapisać do grupy eksperckiej na LinkedIn.

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

Projekt NAZCA 4.0 zakłada nie tylko działania edukacyjne i konsultacyjne, ale również możliwość przyjrzenia się z bliska procesowi produkcji w standardach Przemysłu 4.0. Umożliwia to ekspozytor w Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0., zaprojektowany przez inżynierów APA Group.

Mamy świadomość, że podstawą optymalizowania procesów produkcyjnych jest możliwość dokonywania wiarygodnych pomiarów, bieżący odczyt parametrów instalacji i urządzeń, a także możliwość zarządzania parkiem maszynowym w czasie rzeczywistym. Dlatego w ramach naszego projektu powstają pełnowymiarowe stacje produkcyjne, wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne liderów konkretnych branż. Wszystko to, by udowodnić związany z czwartą rewolucją przemysłową, skokowy wzrost produktywności, a także jakościową zmianę technologiczną – mówi Maciej Walczak, kierownik projektów Industry 4.0 w APA Group.

Ekspozytor w Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 pozwala zarówno na miejscu w Gliwicach, jak i przez Internet wybrać przykładowy produkt, nadać mu cechy charakterystyczne, a następnie wytworzyć go monitorując w czasie rzeczywistym każdy etap procesu produkcyjnego. Co ważne, w ramach tego systemu możliwe jest obserwowanie funkcji i praktycznych możliwości zastosowania koncepcji IoT, Big Data, machine learning w produkcji przemysłowej.

Po zakończonym cyklu użytkownik, np. manager, pracownik utrzymania ruchu, planista otrzyma przejrzysty raport z wyszczególnieniem kluczowych wskaźników, dotyczących m.in.: jakości, wydajności, kosztów oraz danych obrazujących zużycie energii i emisji CO2. A to pozwoli na precyzyjne oszacowanie jednostkowych kosztów produkcji komponentów.

Tak szybka analiza danych w szerokim zakresie nie była do tej pory dostępna dla sektora MŚP w Polsce. Wkrótce może się to zmienić, bo do projektu dołączyło już ponad 20 firm partnerskich, które będą upowszechniać idee Przemysłu 4.0, a także aktywnie udzielać wsparcia technologicznego oraz mentoringowego wszystkim podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcie.

Źródło: FANUC

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę