Przechowywanie danych w chmurze

Reklama
Reklama

 

Rozmowa z Jolą Uździcką, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Sinersio Polska

MM: W jakich przypadkach przechowywanie danych w chmurze może okazać się nieopłacalne?

Każda firma indywidualnie decyduje, w jakich przypadkach przechowywanie danych w chmurze może okazać się opłacalne, a w jakich nie. Aby ocenić jego opłacalność, trzeba przede wszystkim odnieść się do strategii przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa danych firmowych i zasad publikowania ich w chmurze. Opłacalność nie zawsze przelicza się na pieniądze: w przypadku danych należy ją również rozumieć jako ciągłość niezakłóconego działania firmy. Trzeba zatem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obecnie jest realizowana w firmie globalna polityka bezpieczeństwa i współpracy z wysoko wyspecjalizowanymi outsourcerami usług, a jak planujemy ją realizować w niedalekiej przyszłości w kontekście ogromnego przyrostu danych firmowych, cyberbezpieczeństwa i digitalizacji.

Nierzadko przedsiębiorcy poświęcają dużo czasu na optymalizację procesów oraz wdrożenie drogich systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie, ale nie mają wypracowanej polityki bezpieczeństwa danych, a tworzone kopie bezpieczeństwa danych są najczęściej przechowywane w tej samej lokalizacji (we własnej firmie). Okazuje się również, że „kręgosłup infrastrukturalny”, na którym znajduje się produkcyjne środowisko IT i najważniejsze dla firmy systemy, jest często niedoinwestowany, ponieważ zakup sprzętu jednorazowo jest dość kapitałochłonny, więc nierzadko kupuje się go, biorąc pod uwagę tylko kryterium najniższej ceny. Dzięki rozwiązaniom chmurowym pojawia się alternatywa. Przedsiębiorcy mogą zdecydować, który sposób działania będzie dla nich bardziej opłacalny – nie tylko w sensie finansowym, ale również w strategicznym: istnienia firmy i wiarygodności biznesowej.

Jeśli nie chcemy już inwestować środków w rozbudowę własnej serwerowni, można część danych zmigrować do chmury, a część zostawić u siebie. Do ustalenia jest kwestia, które to będą dane:  krytyczne dla naszej firmy czy o znaczeniu mniej strategicznym. Specjaliści od rozwiązań chmurowych pomogą dokonać wyboru w oparciu o posiadane doświadczenie.

Reklama

MM: Co decyduje o tym, że przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze niż na własnych serwerach?

Bezpieczeństwo to podstawa istnienia centrów przetwarzania danych. Jeśli ten element nie byłby realizowany w sposób wielopoziomowy, takie obiekty niczym nie różniłyby się od klasycznych serwerowni firmowych. Na bezpieczeństwo przechowywania danych w chmurze składa się m.in. bezpieczeństwo obiektu, urządzeń, sieci, oprogramowania i organizacyjne. Użytkownicy, którzy chcą przenieść swoje dane do chmury, powinni przede wszystkim szukać chmurowych centrów danych, gdyż poziom bezpieczeństwa jest w nich zdecydowanie wyższy niż w klasycznych. Różnica polega chociażby na budowie komory IT, która w chmurowych centrach danych powinna być całkowicie wyizolowana (wszystkie instalacje przeciwpożarowe, szafy klimatyzacji precyzyjnej, itp. powinny znajdować się poza komorą, w korytarzu technicznym) i dostępna jedynie dla operatorów centrum. W przypadku klasycznych centrów danych do komory IT – dostosowanej do kolokowania sprzętu – na określonych zasadach może wejść każdy klient. W chmurowych data center nie ma potrzeby, aby klient wchodził do komory IT, gdzie na serwerach są przechowywane jego dane. Takie podejście gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo i daje poczucie, że nikt nie będzie miał dostępu do danych. Na bezpieczeństwo składa się również całodobowy monitoring i ochrona fizyczna pilnująca obiektu oraz jego otoczenia, ustanowienie poziomów dostępu do poszczególnych stref obiektu regulowanych przez zastosowanie czytników kart elektronicznych lub urządzeń biometrycznych, redundancja instalacji krytycznych, urządzeń sieciowych i innych, aby w razie awarii jednej instalacji czy urządzenia pozostałe mogły przejąć jego funkcje, a także  rygorystyczne przestrzeganie procedur i regulaminów.

Centra danych, dla których kluczowe są usługi chmurowe, stosują zabezpieczenia, na jakie nie może sobie pozwolić większość serwerowni firmowych. Obawy związane z powierzaniem danych na zewnątrz warto rozwiać podczas spotkań z przedstawicielami takich obiektów, którzy opowiedzą o bezpieczeństwie, a nawet zaprezentują sposób ich funkcjonowania. Daje to zupełnie inne wyobrażenie o powierzaniu danych do chmury.

Reklama

MM: Jakie zalety przechowywania danych w chmurze zdecydują w przyszłości o wyparciu rozwiązań On-Promise?

Główną zaletą na pewno będzie wygoda rozumiana na kilka sposobów: jako wygodna w zakupie usługa abonamentowa, którą dostawca współdefiniuje z klientem według jego potrzeb, wygodny dostęp do zawsze aktualnych rozwiązań oraz wysokospecjalizowanego supportu, który pracuje dla klienta 24 godziny na dobę przez cały rok, wygodna elastyczność w uruchamianiu zasobów IT pod dowolny projekt biznesowy czy wreszcie jako wygodna skalowalność usługi w zależności od rozwoju firmy. Obok oszczędności i wydajności chmury właśnie wygoda stanowi zaletę najczęściej wymienianą wśród korzyści z przenoszenia danych do chmury.

Reklama

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama