Przewidywany wzrost PKB

Thorben Wengert_pixelio.de
Reklama
Reklama

W 2014 r. PKB wzrośnie o ok. 3,3%, a średnioroczna inflacja wyniesie 0,3% - wynika z prognoz Ministerstwa Gospodarki. Na koniec roku bezrobocie wyniesie 12,3%, a produkcja przemysłowa w tym roku wzrośnie o ok. 4,5%.

"Oczekujemy, że w 2014 r. tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w stosunku do odnotowanego w roku 2013 i osiągnie poziom ok. 3,3% Rolę motoru wzrostu gospodarczego w kraju przejmie popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności gospodarczej w kraju" – podano w kwartalnym raporcie Ministerstwa Gospodarki.

Reklama

Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w drugim kwartale wzrost PKB wyniósł 3,2%, co w całym półroczu pozwoliło uzyskać wzrost o 3,3%.

"Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I połowie 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Według obliczeń DSA MG, przyczyniły się do tego wzrost konsumpcji o 2,5%, przy wzroście udziału w PKB oraz dynamiczne ożywienie inwestycji (wzrost o 7,1%)" – napisano w komunikacie.

"Sytuacja ta może świadczyć o ograniczeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i rozpoczęciu realizacji planów inwestycyjnych. Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można upatrywać również w odbudowie zapasów. Popyt zewnętrzny jest nadal stymulatorem wzrostu, choć jego wkład zdecydowanie zmalał. Dynamiczny wzrost importu, przy jednocześnie utrzymującym się wzroście eksportu sprawił, że kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w I półroczu 2014 r., według obliczeń DSA MG, wyniosła 0,3 pkt.%" – tak informuje MG.

Reklama

Według obliczeń MG, w I połowie 2014 roku wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 3,0%, głównie za sprawą stabilnego wzrostu w sektorze usług.

"Wartość dodana w przemyśle wzrosła o 3,9% rdr. Sektor budowlany po słabszym okresie ostatnich dwóch lat stopniowo się rozwija, a wartość dodana w I połowie 2014 r. wzrosła o 7,3%, co należy wiązać z ponownym ożywieniem na rynku nieruchomości" – napisano dalej.

Analitycy resortu gospodarki przewidują, że produkcja przemysłowa w całym 2014 r. wzrośnie o ok. 4,5%.

"Oczekuje się, że w całym 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 4,5%. (..) Stopniowa poprawa sytuacji na rynku nieruchomości, przy niskiej bazie z roku 2013, spowoduje, że w 2014 roku produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 7,0%." – dodano.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama