Przyszłość należy do elektryczności

Przedstawiciele europejskiego sektora elektroenergetycznego zebrali się w dniach 19-20 czerwca br. w Estoril w Portugalii, aby dyskutować o przyszłości sektora w ramach rocznej konwencji Eurelectric. 

Przyszłość należy do elektryczności – to pogląd podzielony przez wszystkich uczestników. Motorem zmian w Europie będą m.in. elektryfikacja transportu, rozwój oraz upowszechnienie technologii magazynowania energii, digitalizacja, decentralizacja usług, elektryfikacja budynków (m.in. poprzez systemy zarządzania systemami ogrzewania i chłodzenia), inteligentne zarządzanie popytem i podażą na rynku detalicznym.

Należy uwzględnić, iż europejski sektor jest zróżnicowany, dlatego wymaga zróżnicowanych rozwiązań – zaznaczyła Marta Gajęcka, wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) prezentując stanowisko w czasie debaty podsumowującej obrady. – Firmy muszą być gotowe na nadchodzące zmiany – potrzebujemy nowych modeli biznesowych. Rynek w przyszłości będzie bardziej uwzględniać zróżnicowanie graczy, większą rolę konsumentów, w tym prosumentów. Jednocześnie w interesie konsumentów jest, aby przyszła struktura rynku stymulowała konkurencję pomiędzy różnymi źródłami wytwarzania, zarówno konwencjonalnymi jak i działającymi na rynkowych zasadach odnawialnymi źródłami energii. Do upowszechnienia tych ostatnich kluczowa będzie komercjalizacja magazynowania energii.

Marta Gajęcka została wybrana, jako jedyna reprezentantka organizacji członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, do Komitetu Koordynacyjnego Eurelectric, kluczowego ciała odpowiedzialnego za wypracowanie decyzji organizacji w strategicznych dla Eurelectric kwestiach regulacyjnych. Kadencja Komitetu potrwa dwa lata.

W czasie rocznej konwencji Eurelectric na dwuletnią kadencję został wybrany nowy przewodniczący organizacji, prezes włoskiej firmy ENEL, Francesco Starace. „Manifest” ogłoszony przez nowego przewodniczącego podkreśla potrzebę wspierania dyskutowanych zmian modelu działania sektora oraz przyspieszanie elektryfikacji, przy jednoczesnym poszukiwaniu wsparcia również ze strony uczestników rynku, spoza sektora energetycznego.

Źródło: PKEE

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę