Rosnące ceny energii wpływają na rynek przekładni przemysłowych

Rosnące ceny energii wpływają na rynek przekładni Pixabay

Energia staje się jednym z najbardziej dominujących tematów do rozważenia, gdy mówimy o przemyśle wytwórczym, a więc sytuacja wpływa również na rynek przekładni i motoreduktorów. Z jednej strony kryzys energetyczny i rosnące ceny paliw i surowców w Europie powodują większy popyt na produkty przekładniowe wykorzystywane w energetyce i powiązanych sektorach, w tym w górnictwie i energii odnawialnej. Ale z drugiej strony, działania na rzecz oszczędzania energii i redukcji emisji w krajach na całym świecie mogą służyć powstrzymaniu ekspansji wysokoenergochłonnego, ciężkiego przemysłu przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy długoterminowa wymaga modernizacji produktów przekładni i motoreduktorów, aby pomóc zwiększyć ogólną wydajność zakładu.

Wzrost cen spowodowany rosnącymi kosztami energii i surowców był najbardziej oczywistym trendem wpływającym na rynek motoreduktorów i przekładni przemysłowych (ciężkich), począwszy od 2021 r. Według naszych badań w tym roku ceny produktów przekładniowych gwałtownie wzrosły w pierwszym kwartale 2022 r. Produkty wytwarzane w Europie są najbardziej dotknięte przez energię, podczas gdy w USA kwestie łańcucha dostaw były najważniejszym czynnikiem powodującym wzrost cen. Średnio oczekuje się, że ceny skrzyń biegów wzrosną o 5% do 10% w 2022 r., a dalsze wzrosty spodziewane są również w 2023 r.

Wysoki potencjał produktów przekładniowych w górnictwie i odnawialnych źródłach energii

Wydobycie węgla osiąga lepsze wyniki na rynku przekładni od czasu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Redukcja importu rosyjskich paliw kopalnych wywarła presję na globalne dostawy energii, zwłaszcza w Europie. Aby zapobiec przerwom w dostawie prądu, wiele krajów europejskich, takich jak Niemcy, Holandiai Wielka Brytania, postanowiła albo opóźnić zamknięcie, albo nawet ponownie uruchomić elektrownie węglowe. Ponieważ Europa dywersyfikuje się od rosyjskiej energetyki, kraje afrykańskie, które nie są przyzwyczajone do eksportu węgla do Europy, zaangażowały się teraz w ten biznes. Doniesiono, że Tanzania, na przykład, zaczęła eksportować węgiel do Europy, a produkcja węgla ma wzrosnąć w tym roku o 50%. Spodziewamy się, że ta dynamika znajdzie odzwierciedlenie w naszych danych liczbowych wraz z rosnącym popytem w górnictwie i elektrowniach węglowych, które są ważnymi zastosowaniami dla większych skrzyń biegów o wyższych momentach obrotowych. Podczas wywiadu wielu dostawców skrzyń biegów poinformowało, że popyt na projekty wydobywcze rośnie, szczególnie w regionach Europy, Ameryki Południowej i USA.

Ponadto wysiłki na rzecz przejścia na energię odnawialną otworzą w przyszłości nowe rynki dla skrzyń biegów. Pomimo obecnego niepowodzenia w redukcji emisji, w dłuższej perspektywie cele pozostają niezmienione dla większości gospodarek. Spowoduje to inwestycje w czystą energię, a także w powiązane metale, na przykład miedź i lit, do konwersji i magazynowania energii w sektorach takich jak fotowoltaika i pojazdy zelektryfikowane. W Chinach, które według naszych badań był największym rynkiem dla akumulatorów litowo-jonowych w 2021 r. dostawcy skrzyń biegów potwierdzili, że popyt ze strony sektora energii litowej rzeczywiście znacznie wzrósł w ostatnich latach, zarówno na lekkie, jak i ciężkie, wysokocelne produkty przekładniowe stosowane wzdłuż linii produkcyjnej i w całym szerszym łańcuchu dostaw litu, od górnictwa po produkcję baterii.

Innym rynkiem o dużym potencjale jest sektor wiatrowy, który obejmuje przekładnie planetarne do zastosowań w turbinach wiatrowych. Zgodnie z Światowa Rada Energetyki Wiatrowej (GWEC), globalna moc elektrowni wiatrowych w 2021 r. wzrosła o 12%, a nowo dodana moc morskiej energetyki wiatrowej była trzykrotnie większa niż w 2020 r. Chińskie rządy prowincji określiły cele dotyczące zwiększenia mocy wiatrowych w swoich pięcioletnich planach. Cele wynoszą ponad 70 GW rocznie w latach 2022-2025, co stanowi wzrost o 47% w stosunku do poziomu z 2021 r. W Europie oczekuje się, że zainstalowana moc morskiej energetyki wiatrowej wyniesie wzrost ponad 25-krotny do 2030 r.

Krótkoterminowe wyzwania dla przekładni przemysłowych o dużej wytrzymałości

Wśród różnych rynków niższego szczebla dla produktów przekładniowych, dla sektorów o dużej wytrzymałości, zwłaszcza przemysłu cementowego i metalowego, które charakteryzują się wysokim zanieczyszczeniem i dużym zużyciem energii, od drugiej połowy 2021 r. zaobserwowaliśmy pewną stagnację. W Chinach, największym na świecie producencie cementu, produkcja cementu spadła o 15% w pierwszej połowie 2022 r. W Europie gwałtownie rosnące ceny energii zamykają cementownie w Niemcy i Hiszpania. Oczekuje się, że popyt na duże skrzynie biegów ucierpi w takich sytuacjach.

Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi emisji obowiązującymi w rządach i pomóc obniżyć ich koszty, dostawcy w wyżej wymienionych branżach zwracają większą uwagę na efektywność energetyczną, a niektórzy rozważają nawet zastąpienie produktów przekładniowych, zamiast tego przechodząc na rozwiązania napędu bezpośredniego. Zastosowanie napędów bezpośrednich lub półbezpośrednich obserwuje się już w przenośnikach taśmowych i młynach. Nasze badania wykazały, że prawdopodobnie nie nastąpi nagłe przejście ze skrzyń biegów na rozwiązania z napędem bezpośrednim ze względu na koszty. Jednak trend zaczyna się pojawiać, biorąc pod uwagę obecne napięcie energetyczne, a niektórzy dostawcy przygotowują się do tego.

Długoterminowa modernizacja produktu w kierunku wydajności

Jeśli chodzi o sprawność silników motoreduktorów, istnieje wyraźna tendencja do wyższych klas sprawności. W naszym badaniu motoreduktory z oceną IE3 zostały zgłoszone jako wiodący segment pod względem przychodów w 2020 r. Tempo wzrostu dla tej kategorii będzie w tym roku powyżej średniej, ponieważ główne regiony, takie jak UE, Turcja i Chiny, przeszły na standardy IE3 w 2021 r. Europa będzie nadal wymagać aktualizacji wydajności wkrótce – od lipca 2023 r. większość silników elektrycznych o mocy znamionowej od 75 kW do 200 kW musi spełniać standard IE4 – super premium efficiency. Szacujemy, że wzrost rynku motoreduktorów o klasach sprawności IE3 (i wyższych) będzie znacznie powyżej średniej rynkowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Źródło: Interact Analysis

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę