Rozszerzone możliwości pomiarów i kompensacji narzędzi skrawających

Nowe możliwości pomiaru i kompensacji narzędzi skrawających ANCA

Dla producenta narzędzi skrawających szczególnie istotne jest zapewnienie precyzyjnej geometrii, dzięki której osiąga się najwyższe parametry skrawania. Zapewnia to przewagę nad konkurencją i stanowi czynnik, który buduje reputację producentów narzędzi.

Maszyny pomiarowe ZOLLER i oprogramowanie ANCA zapewniają płynną komunikację, upraszczając i usprawniając pomiary i kompensację narzędzi, ściernic i kształtu. Współpraca ta zapewnia kluczowe korzyści dla naszych klientów poprzez automatyzację i usprawnienie procesów pomiarów narzędzi.

Powiązane firmy

Zoller Polska Sp. z o.o.

Obsługa interfejsów XML i GDX

Maszyny pomiarowe ZOLLER są powszechnie stosowane na rynku jako uznane narzędzia do pomiarów złożonych geometrii narzędzi skrawających. Rozwiązania LaserPlus i iView to bardzo popularne i skuteczne narzędzia do pomiarów średnic zewnętrznych i profili w trakcie obróbki, natomiast system ZOLLER umożliwia automatyczny pomiar praktycznie dowolnych elementów narzędzia. Maszyny tej firmy są zwykle stosowane w przypadku szczegółowych pomiarów narzędzi podczas konfiguracji lub okresowo podczas wytwarzania partii w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi tolerancjami. 

Dotychczasowy interfejs do wersji ToolRoom RN33.1 obsługiwał wyłącznie format XML, natomiast najnowsze wydanie RN34.1 obsługuje zarówno interfejsy XML i GDX (GDX to zastrzeżony znak towarowy firmy ISBE). Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych wersji ZOLLER i ANCA zostały podane poniżej.

Uwaga: Nowy interfejs jest oparty na platformie GDX. Obsługuje format GDX i jest kompatybilny z innymi maszynami pomiarowymi obsługującymi funkcje eksportu i importu plików w formacie GDX.

Dane mogą być przenoszone pomiędzy systemami z użyciem pamięci USB lub przez bezpośrednie połączenie sieciowe pod warunkiem, że maszyny ZOLLER i ANCA są podłączone do tej samej sieci.

Kreator pomiarów ToolRoom

W trakcie opracowywania procesu pomiaru i informacji zwrotnych dla wszystkich parametrów i funkcji, firmy ANCA i ZOLLER współpracowały razem i uzgodniły stały proces pomiaru ZOLLER oraz stałą regulację parametrów szlifowania ANCA, które są ze sobą bezpośrednio połączone. Regulacja ściernic nie jest dostępna jako funkcja opcjonalna dla tej metody kompensacji. Regulowane są parametry odpowiedzialne za kompensację, bez wpływu na parametry obliczeniowe.

Kreator pomiarów ToolRoom to najprostszy sposób konfiguracji parametrów współpracy maszyn ANCA-ZOLLER. Prowadzi on użytkownika przez wybór funkcji dostępnych dla danego narzędzia. Użytkownik może wybrać mierzone funkcje oraz zastosować wymagane procesy kompensacji.

Użytkownik może również określić wymaganą tolerancję długości/kąta dla każdego parametru, tak aby wartości zawarte w zakresie tolerancji nie podlegały kompensacji po powrocie z maszyny ZOLLER.

Każdy element jest początkowo ustawiony z domyślnym (zalecane ustawienie) punktem pomiaru (czerwona linia), który może być zmieniony manualnie przed przesłaniem danych do maszyny, a ustawienia tolerancji mogą być importowane z innego pliku Tom, aby uniknąć ponownego ustawienia indywidualnych parametrów i tolerancji. Podczas importu danych pomiarowych (plik GDX) do szlifierki stosowane są wartości domyślne mierzonych parametrów, porównywane do wartości obliczeniowych oraz wprowadzane są odpowiednie korekty. Wartości w zakresie tolerancji nie podlegają kompensacji, przy czym użytkownicy mają opcję pominięcia tej funkcji.

Pomimo że pliki mogą być przekazywane przez połączenie sieciowe, wymagany jest udział operatora w wyborze prawidłowego pliku, przeniesienia narzędzi na maszynę i kompensację parametrów na wybranych maszynach. W miarę rozwoju AIMS (zintegrowanego systemu zarządzania ANCA) będzie on stanowił system umożliwiający automatyczne przenoszenie, pomiar i kompensację narzędzi podczas szlifowania partii.

Dzięki współpracy z firmą ZOLLER, został w znacznym stopniu rozszerzony zakres narzędzi, dla których dostępne są pomiary z bezpośrednią integracją z programem szlifowania ANCA. Wiele dostępnych obecnie funkcji zostało też wprowadzonych na życzenie klientów.

Źródło: ANCA

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę