Spada wypadkowość w pracy. Czy robotyzacja zwiększa nasze bezpieczeństwo?

Honeywall
Reklama
Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. zgłoszono 83 205 przypadków poszkodowania osób w wypadkach przy pracy, a wskaźnik wypadkowości wyniósł 6,15. To mniej niż w roku ubiegłym. Na poprawę statystyk wpływają między innymi zmiany w strukturze zatrudnienia oraz robotyzacja.

Porównując najnowsze dane ze statystykami z poprzednich dwóch lat, można zaobserwować poprawę. Przykładowo, w 2019 r. zgłoszono 83 205 osób poszkodowanych, w 2018 r. – 84 304, a w 2017 r. – 88 330. Z kolei tzw. wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących, wyniosła odpowiednio 6,15, 6,37 i 6,84. Spada również liczba wypadków śmiertelnych (z 269 w 2017 r. do 184 w 2019 r.), ciężkich (z 661 do 390) oraz lekkich (z 87 400 do 82 631).

Reklama

Coraz mniej osób pracuje w przemyśle na rzecz usług 

Biorąc pod uwagę wskaźniki wypadkowości w poszczególnych branżach, mamy tutaj analogiczne wyniki do roku ubiegłego. Najwyższą wypadkowość odnotowano w górnictwie i branży wydobywczej (15,68) oraz dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji (13,83). Z kolei najniższe w informacji i komunikacji (1,22), pozostałej działalności usługowej (1,62) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1,72). 

Warto zwrócić uwagę na to, że z racji zmian mających miejsce na rynku pracy, coraz mniej osób pracuje w przemyśle, natomiast coraz więcej wykonuje pracę umysłową lub usługową. Bez wątpienia widać to w ogólnej liczbie poszkodowanych we wszystkich branżach, która co do zasady spada z roku na rok – mówi Ewa Gawrysiak, Sales and End User Marketing Manager w TenCate, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Reklama

Nieprawidłowe zachowanie pracownika najczęstszą przyczyną wypadków

Jak co roku, najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60%). Znacznie rzadziej do wypadku przyczyniały się takie kwestie jak: niewłaściwy stan czynnika materialnego, niewłaściwa organizacja pracy czy stanowiska pracy, brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym czy nieużywanie sprzętu ochronnego (każda poniżej 10%). 

Statystyki GUS wyraźnie pokazują, gdzie leży problem – w nieprawidłowym zachowaniu pracownika. Niejednokrotnie wynika ono z nieświadomości lub bagatelizowania zagrożenia – mówi Paweł Pawlik, kierownik działu BHP w DHL Parcel, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – W zmniejszeniu wypadkowości kluczowe są dwa obszary: edukacja i robotyzacja. Niewątpliwie warto stale podnosić poziom wiedzy pracowników na temat zasad bezpiecznej pracy, zapewniając im dostęp do praktycznych i przystępnych szkoleń. W DHL Parcel bardzo dbamy o ich różnorodność. Od zeszłego roku pracownicy magazynowi mają możliwość brania udziału w warsztatach szkoleniowych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości. Środowisko wirtualne bardzo dobrze oddaje bowiem realizm konkretnych sytuacji i pozwala wyciągnąć właściwe wnioski indywidualnie. Równie istotne w minimalizowaniu ilości wypadków jest zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy, a tam, gdzie jest to możliwe – zautomatyzowanie obowiązków pracownika, szczególnie tych niebezpiecznych

Obsługiwanie maszyn było przyczyną 9% wszystkich wypadków 

W 2019 r. poszkodowani najczęściej ulegali wypadkom podczas poruszania się (36,7%), operowania przedmiotami (17,7%) oraz transportu ręcznego (14,9%). Dla porównania, obsługiwanie maszyn było przyczyną 9% wszystkich wypadków. – Maszyny niezwykle usprawniają pracę, a roboty pomagają ją wykonywać nie tylko wydajnej, ale i bezpieczniej – mówi Paweł Pawlik. – Ma to znaczenie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i rolnictwie czy transporcie. Z kolei w logistyce roboty mogą być wykorzystywane chociażby do paletyzacji czy pakowania. Jednym słowem: przydają się wszędzie tam, gdzie potrzeba szczególnej siły, szybkości bądź precyzji. 

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama