Targi ITM Polska: Baumalog – Bezpieczniej dzięki systemom magazynowania

MM Magazyn Przemysłowy

O zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa w firmach, nowoczesnych systemach magazynowania oraz współpracy biznesu z nauką podczas targów ITM w Poznaniu rozmawiamy z Marcinem Kozłowskim, dyrektorem zarządzającym firmy Baumalog.

MM: Po raz pierwszy uczestniczycie w targach ITM. Jakie rozwiązania prezentujecie na swoim stoisku?

Marcin Kozłowski: Prezentujemy dwa rozwiązania. To automatyczny regał Modula (pochodzący od naszego włoskiego partnera), który służy do składowania różnych drobnych komponentów, np. narzędzi, części elektrycznych, matryc lub stempli. Drugie prezentowane rozwiązanie to automatyczny system magazynowy TwinTower, będący w 100% naszym produktem. Zajmujemy się jego konstrukcją i wytwarzaniem, a służy m.in. do składowania blach.

Do jakich celów można zastosować regał automatyczny Modula?

Regały Modula przeznaczone są do składowania wielu różnych artykułów w wielu różnych branżach. Najczęściej wykorzystywane są w utrzymaniu ruchu, czyli służą do składowania różnych części zamiennych i dystrybucji.

Jakie korzyści płyną z zastosowania systemu TwinTower?

TwinTower to po pierwsze oszczędność powierzchni. Regał budujemy do wysokości dostępnej w hali, czyli możemy rozłożyć wiele materiałów na niewielkiej powierzchni, ale wykorzystujemy część w pionie. Po drugie system ten gwarantuje nam przyspieszenie czasu operacji logistycznych. Dzięki niemu możemy szybko i łatwo mieć dostęp do artykułów, które są potrzebne. Po trzecie zapewnia bezpieczeństwo pracy, ponieważ nie wykorzystujemy wózków widłowych, suwnic lub żurawi. Podam przykład ze składowaniem blach o długości, załóżmy, 3x1,5 metra. Przewożone wózkiem widłowym są bardzo niebezpieczne dla pieszych, ponieważ istnieje ryzyko ich wypadnięcia, natomiast przy wykorzystaniu regału automatycznego blachy są wydzielone i poruszają się na półkach przeznaczonych do tego rodzaju asortymentu. Są więc zabezpieczone przed wypadnięciem, zmianą kierunku ruchu itd.

W trakcie targów można również uzyskać informacje na temat systemu składowania z użyciem układnicy magazynowej. Czym się on charakteryzuje i jakie korzyści wynikają z jego zastosowania?

Użycie układnicy magazynowej umożliwia nam zwiększenie pojemności oraz zwiększenie wymiaru magazynu, czyli po prostu zyskujemy magazyn o większych możliwościach. Układnica wprowadza trzeci kierunek ruchu, pozwalając przesuwać materiały po osi Z. Umożliwia to przyjęcie towaru na zewnątrz budynku, w strefie, w której nie poruszają się piesi lub wózki widłowe. Następnie blacha może być przemieszczana miedzy różnymi maszynami, które są podłączone do systemu magazynowego z użyciem układnicy.

Dotychczas Baumalog wdrożył kilkadziesiąt systemów w Polsce i wielu innych krajach Europy. Odbiorcy z jakich branż przeważają w Waszym portfolio?

Głównie jest to branża samochodowa i branża zbrojeniowa, czyli firmy, które przetwarzają stal, ale też wszelkie branże dystrybuujące artykuły aluminiowe i stalowe oraz przerabiające stal.

Wasze automatyczne systemy magazynowania są instalowane w kolejnych miejscach, m.in. w bazach Wojska Polskiego. Co stanowi o Waszej przewadze konkurencyjnej?

W Darłowie w bazie ratownictwa morskiego zainstalowano nasz regał Modula, który służy do składowania części zamiennych do śmigłowców. Regał ten zamontowano w nieogrzewanej hali po byłej lokomotywowni, o 13 metrach wysokości.

Konstrukcja, montaż, ale i serwis – czy kompleksowe podejście do systemów magazynowych to cecha wyróżniająca Waszą firmę?

Tak, poza nimi warto wymienić także inne atuty naszej działalności: profesjonalne biuro konstrukcyjne i własny dział automatyki.

Baumalog już od kilku lat uczestniczy w procesie edukowania pracodawców w zakresie zabezpieczania miejsc pracy. Oferujecie rozwiązania, które umożliwiają całkowite wyeliminowanie pracowników z prac trudnych i niebezpiecznych. Jakie rozwiązania pozwalają to osiągnąć?

Dzięki systemom automatyki magazynowej można znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Jest to możliwe, ponieważ eliminujemy człowieka z prac niebezpiecznych i trudnych. Ponadto materiały są zabezpieczone wewnątrz w regale i nie operujemy wózkiem widłowym przy zdejmowaniu ich z dużych wysokości.

Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską Wasi pracownicy przeprowadzili już kilka wykładów otwartych. Jaki cel mają te wykłady - przekazanie wiedzy praktycznej?

W związku z trudnościami w pozyskiwaniu osób do pracy w dziale konstrukcyjnym uznaliśmy, że dobrym pomysłem jest powrót na uczelnię. Nawiązałem relację m.in. z moim byłym promotorem, jak również z byłymi kolegami z grupy (jeden z nich jest prodziekanem), uznając, że warto dotrzeć do studentów studiów magisterskich. Mamy podpisaną umowę o współpracy z Politechniką Warszawską. Oferujemy staż, praktyki oraz pracę dla wybitnych i uzdolnionych studentów. Jeden z laureatów ostatniego konkursu prac magisterskich rozpoczął u nas pracę na stanowisku konstruktora.

Dziękuję za rozmowę.

 

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę