Technologia produkcji wody z owoców zostanie udoskonalona

Technologia produkcji wody z owoców zostanie udoskonalona Politechnika Wrocławska

– Polska jest trzecim pod względem wielkości produkcji dostawcą zagęszczonego koncentratu jabłkowego na świecie. W trakcie wytwarzania koncentratów około 60–70% wody z jabłek jest marnowana – opowiada Piotr Łyczko, prezes Organic Water. – Nasza spółka opracowała technologię przetwarzania i mineralizacji wody, w efekcie której otrzymujemy czystą wodę z lekkim zapachem i posmakiem owoców, z których została wyprodukowana. Można powiedzieć, że jest to pierwsza na świecie woda z owoców, powstała w związku z produkcją zagęszczonych soków owocowych.

Każdego roku tylko w Polsce przetwarzamy m.in. ponad 2 mln ton jabłek na koncentrat. Około 70% wody z tych owoców jest marnowana, bo jako pozbawiona minerałów nie nadawała się do spożycia. Polska firma opracowała rozwiązanie, które pozwala produkować z niej zdrową i smaczną wodę, a naukowcy z PWr pomogą je udoskonalić.

Woda organiczna z owoców 

Tym rozwiązaniem jest tzw. woda organiczna wytwarzana bezpośrednio z owoców. Powstaje w procesie tłoczenia soków owocowych, a dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii i dodaniu oceanicznych minerałów nadaje się do spożycia. Pierwszym producentem takiego napoju jest wrocławska firma Organic Water. Jak podkreśla, taka woda jest całkowicie ekologiczna i nie ma żadnych sztucznych dodatków ani barwników.

We współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej firma chce udoskonalić opracowaną technologię. Naukowcy zbadają możliwości ograniczenia zużycia energii w samym procesie produkcyjnym i będą  sprawdzać możliwości zastosowania nowej technologii do innych rozwiązań.

– W tradycyjnym procesie produkcji soków wykorzystywany jest proces destylacji w urządzeniach nazywanych kolumnami destylacyjnymi. Jest bardzo energochłonny, ponieważ wymaga dostarczenia ciepła do odparowania cieczy, a następnie chłodu do jej kondensacji – wyjaśnia dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. – Kolumny destylacyjne operują na bardzo wysokich temperaturach, które wymagają pozyskiwania ciepła z paliw kopalnych, takich jak gaz lub węgiel.

Wyparne oczyszczanie wody

Na wydziale prowadzone są obecnie badania nad technologiami zrównoważonego rozwoju, które ograniczają energochłonność i zamykają obieg wody w przemyśle. dr hab. inż. Demis Pandelidis, prof. uczelni z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego zaproponował rozwiązanie pozwalające na bardzo duże ograniczenie zużycia energii przez proces destylacji wykorzystywany do zagęszczania soku.

– Jest to technologia wyparnego oczyszczania wody (WOW), która pozwala na realizowanie procesu destylacji cieczy za pomocą odnawialnej energii psychrometrycznej zawartej w powietrzu atmosferycznym. W klasycznym procesie destylacji energia niezbędna do odparowania wody jest dostarczana ze źródła zewnętrznego, w przypadku technologii WOW energia jest pobierana w całości z przepływającego powietrza atmosferycznego, wykorzystując jego nierównowagę termodynamiczną – tłumaczy prof. Demis Pandelidis. – W związku z tym do odparowania i kondensacji wody wymagane jest jedynie urządzenie generujące ciągły przepływ powietrza, w tym wypadku wentylator.

Wykorzystanie energii psychrometrycznej powietrza pozwala na uzyskanie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną technologii WOW, które będzie wynosiło poniżej 1,5 kWh/m3 w odniesieniu do 1 m3 wody odzyskanej w porównaniu do nawet 25 kWh/m3 ekwiwalentnej energii elektrycznej wymaganej przez tradycyjne kolumny destylacyjne.

Źródło: Politechnika Wrocławska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę