Udany początek roku dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Udany początek roku dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej Dawid Lach

Wynik netto Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 1,27 mld zł i był o 0,8% wyższy niż w poprzednim kwartale. Wyniki finansowe Grupy wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 1,96 mld zł, tj. 1,2% więcej niż w poprzednim kwartale. Łączne przychody ze sprzedaży w omawianym okresie osiągnęły wartość 4,46 mld zł, czyli więcej o 7,4% niż w czwartym kwartale minionego roku.

Wskaźnik EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 1,96 mld zł, tj. 1,2% więcej niż w poprzednim kwartale. Łączne przychody ze sprzedaży w omawianym okresie osiągnęły wartość 4,46 mld zł, czyli więcej o 7,4% niż w czwartym kwartale minionego roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w trzech pierwszych miesiącach tego roku były wyższe o 11% i osiągnęły wartość 2,72 mld zł, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i sytuacji rynkowej, która przełożyła się na wysokie notowania węgli australijskich będących wyznacznikiem cen światowych. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 4,7% i sięgnęły w analizowanym okresie 1,55 mld zł.

– Z satysfakcją prezentujemy najnowsze wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że nasza pozycja na rynku węglowym jest mocna,a ostatni okres pokazał, jak istotną rolę odgrywają lokalni producenci, którzy są gwarantem stabilności dostaw surowców – przyznał Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. – Dzięki naszej elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych utrzymując pozycję kluczowego dostawcy w tej części Europy i utrzymując obecność JSW na rynkach pozaeuropejskich.

– Jednocześnie trzeba podkreślić, że dobre wyniki są efektem realizacji strategii, ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania wszystkich pracowników Grupy. Myślę, że mamy powody do dumy i będziemy dążyć do osiągania jeszcze lepszych wyników w przyszłości, zwłaszcza, że węgiel koksowy ma istotne znaczenie w zielonej transformacji – dodał prezes Cudny.

Porównując wyniki z czwartym kwartałem 2022 r., w pierwszych trzech miesiącach tego roku średnia cena węgla koksowego wyniosła 1 221 zł za tonę, tj. więcej o 1,6%, natomiast cena koksu spadła o 6,8% osiągając poziom 1 589 zł za tonę.

W omawianym okresie produkcja węgla osiągnęła poziom 3,4 mln ton. Z kolei produkcja koksu wyniosła prawie 0,8 mln ton i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 14,3% Warto zwrócić uwagę na wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW. W ujęciu gotówkowym były one wyższe prawie o 27% i wyniosły ponad miliard złotych w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego. Wzrost wydatków jest wynikiem przesunięcia w czasie płatności za wykonane inwestycje w poprzednim kwartale.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę