Umiarkowany optymizm przedsiębiorców - badanie Bibby MSP Index

Reklama
Reklama

 

Bibby MSP Index, ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w polskich małych i średnich firmach, obniżył się w październiku do 53,0 pkt. Jest to wciąż prognostyk poprawy kondycji firm, jednak w porównaniu do pierwszego półrocza widać wyraźne osłabienie optymizmu.

Kiedy w kwietniu tego roku Bibby MSP Index osiągnął poziom 59,3 pkt., wydawało się, że przedsiębiorcy na trwałe weszli na ścieżkę wzrostu. Niestety, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sytuacja uległa zmianie na gorsze, głównie za sprawą kryzysu ukraińskiego. Jak wynika z badania, wydarzenia za wschodnią granicą wpłynęły bezpośrednio na obniżenie przychodów 21 proc. eksportujących firm, ale jednocześnie przyczyniły się do pogorszenia nastrojów w przedsiębiorstwach. Prawdopodobnie dlatego ponad 41 proc. przedsiębiorców ocenia, że w nadchodzących sześciu miesiącach ogólny klimat ekonomiczny w Polsce nie będzie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaledwie 26 proc. badanych spodziewa się poprawy kondycji swoich przedsiębiorstw. Dla porównania pół roku temu aż 40,9 proc. prognozowało korzystnie dla firmy scenariusze.

Reklama

– Obecna sytuacja na Wschodzie nie pozwoli nam o sobie zapomnieć jeszcze przez jakiś czas – ocenia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services Polska. – Wnioskuję, że zmiana nastrojów, a tym samym zniesienie embarga, nie przyjdzie szybciej niż w perspektywie 12 miesięcy. Jest to dość długi czas, by poszczególne obszary gospodarki zaczęły szukać nowych punktów równowagi.

Na osłabienie wartości Bibby MSP Index w październiku tego roku największy wpływ ma prognoza spadku zamówień, czyli aspekt, który najsilniej determinuje kierunek wyrażanych opinii o przyszłości. Najczęściej obawy o gorszą sprzedaż zgłaszają przedsiębiorstwa budowlane i prowadzące handel. Co ciekawe, o słabszą sprzedaż obawiają się tym razem również producenci. W nieco lepszych nastrojach są wyłącznie przedstawiciele branży transportowej, dla której wskaźniki cząstkowe wskazują na relatywnie lepszą sytuację na tle pozostałych branż.

Po raz kolejny badania Bibby MSP Index potwierdzają, że większość małych i średnich przedsiębiorców otrzymuje w Polsce wymagane należności po terminie. Skala tego zjawiska w kolejnych miesiącach maleje: aktualnie problem potwierdza 72,4 proc. badanych, w kwietniu tego roku było to 76,4 proc., a jesienią ubiegłego roku - 84,4 proc.

  –Jest to kwestia większej ostrożności w doborze partnerów, większego konserwatyzmu w ekspansji sprzedażowej – wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz. – Często przedsiębiorcy mówią „wolę nie sprzedać, niż stracić”. Aby nie hamować rozwoju biznesu, częściej sprawdzają kontrahentów w wywiadowniach gospodarczych, a także ubezpieczają należności. Częściej też korzystają z faktoringu bez regresu. Dzięki współpracy z faktorem lub ubezpieczycielem jest możliwa sprzedaż także do nieznanych wcześniej kontrahentów bez większego ryzyka straty.

W związku z utratą rynków zbytu na wschodzie należy spodziewać się, że polscy przedsiębiorcy będą poszukiwać nowych kontrahentów. Faktoring to jeden ze sposobów ograniczania ryzyka występującego w relacjach handlowych na nowych rynkach.

Reklama

---> INFOGRAFIKA

 

* * * * *

O Bibby MŚP Index

Badanie Bibby MŚP Index prowadzone jest od 2011 przez Instytut Keralla Research na zlecenie firmy Bibby Financial Services.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, decyduje kilka obszarów: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania firmy jest stan nastrojów w przedsiębiorstwie.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik

Pomiar 8 fali badania przeprowadzony został w październiku tego roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm. Badaniem objęto firmy zatrudniające od 10 do 249 osób (pomiar nie obejmuje firm mikro, zatrudniających do 9 osób).

www.bibbyfinancialservices.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama