VII Kongres Polska Chemia – relacja

PIPC
Reklama
Reklama

W ubiegłym tygodniu odbyło się największe wydarzenie w branży chemicznej – VII Kongres Polska Chemia. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników i ekspertów w czasie pandemii Covid-19, postanowiła zorganizować kongres w wyjątkowej formule telewizji online.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji branżowych oraz administracji UE i państwowej wielokrotnie podkreślali, że Polska Chemia ma strategiczne znaczenie dla narodowej gospodarki, co jest szczególnie zauważalne w czasie pandemii koronawirusa.

Reklama

Strategiczna rola Polskiej Chemii

 – To już 7. edycja Kongresu Polska Chemia, który stał się jednym z najważniejszych w branży w Europie. 2020 rok to trudny czas pandemii, która wpłynęła na całą gospodarkę. Wpłynęła także na formułę kongresu, która w tym roku odbywa się w formie programu telewizyjnego online. Pandemia uświadomiła natomiast wielu osobom jak ważną, strategiczną rolę w gospodarce zajmuje Polska Chemia. Firmy z sektora odpowiadają m.in. za produkcję wielu komponentów do produkcji środków medycznych, płynów do dezynfekcji itp., bez których walka z wirusem Covid-19 byłaby niemożliwa – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Strategiczną rolę Polskiej Chemii dostrzega także dr Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W trakcie wydarzenia podkreślał on, że branża chemiczna odgrywa strategiczną rolę, nie tylko ze względu na liczbę przedsiębiorstw, ani też dlatego, że sektor chemiczny jest trzeci, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników w Polsce. Jako główny powód podał on natomiast argument, że branża chemiczna stanowi horyzontalne wsparcie dla innych sektorów przemysłowych. Komponenty chemiczne są przecież niezbędne dla innych branż. Zdaniem ministra Mazura w dobie pandemii uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy także pewnej relokacji produkcji w Europie. Co jest tendencją pozytywną. Wiele firm zastanawia się, aby do Polski przenosić swoją produkcję i nasz kraj powinien 
to wykorzystać.

O strategicznej roli Polskiej Chemii mówiła także Małgorzata Jarosińska–Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Ona także podkreśliła, że znaczenie Polskiej Chemii było szczególnie widoczne na początku pandemii. Jej zdaniem silna pozycja sektora chemicznego i jego różnorodność, potencjał naukowo-badawczy może stać się siłą napędową polskiej gospodarki. Im bardziej innowacyjne będą przedsiębiorstwa chemiczne, tym łatwiej uda się im zachować konkurencyjność. Dobrą wiadomością dla branży jest fakt, że nowa perspektywa finansowa UE niesie ze sobą środki na rozwój innowacji firm.

Inwestycje, innowacje i neutralność klimatyczna

Wśród głównych tematów poruszanych w trakcie VII Kongresu Polska Chemia można było wyodrębnić główne nurty. Eksperci często dyskutowali na temat pro-środowiskowych regulacji unijnych, inwestycji i innowacji. Zdaniem Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, branża chemiczna jest strategiczna dla osiągnięcia celów klimatycznych, gdyż wiele rozwiązań, które są Polsce potrzebne do osiągniecia tych celów może dostarczyć właśnie Polska Chemia. Rząd opracował kilka dokumentów, które określają kierunki transformacji klimatycznej, są to np. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, strategia rozwoju niskoemisyjnego czy polityka energetyczna Polski. Duże znaczenie w transformacji związanej z Europejskim Zielonym Ładem będzie miał Fundusz Modernizacyjny, jego środki nie będą ograniczone do samej energetyki, ale też będzie on funkcjonował w innych sektorach przemysłowych. Dobrą informacją jest, że spółki chemiczne też będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Unia Europejska przygotowała także fundusz innowacyjny, kierowany do najbardziej innowacyjnych projektów, również takich, które będą wdrażane na skalę komercyjną.

W programie kongresu wiele miejsca poświecono także inwestycjom, które branża chemiczna chętnie wykorzystuje by stawać się coraz bardziej konkurencyjną i innowacyjną. Jedną z nich jest projekt Polimery Police Grupy Azoty, partnera strategicznego wydarzenia. Inicjatywa ta to największy projekt chemiczny w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Ma on znaczenie strategiczne dla gospodarki, a wybór propanu jako surowca dla Grupy Azoty zwiększy konkurencyjność firmy. Projekt znacząco wpłynie na polską gospodarkę poprzez eksport produktów, a także zaspokoi popyt krajowy. Również reprezentanci drugiego partnera strategicznego, PKN Orlen, podkreślali znaczenie rozwoju branży i stałego budowania przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez spełnianie pro-środowiskowych wymagań UE. Przedstawiciele PKN Orlen przypomnieli, iż do 2050 r. koncern, jako pierwsza firma petrochemiczna w naszej części Europy chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

Trendem w Polskiej Chemii, który pojawiał się w wielu wystąpieniach ekspertów w trakcie kongresu są innowacje. Co ciekawe, często temat ten był powiązany z Europejskim Zielonym Ładem i innymi proekologicznymi inicjatywami UE. Zdaniem części ekspertów wyzwania związanie z neutralnością klimatyczną są niezbędne i stanowią szansę dla Polskiej Chemii. Pozwalają zachować i wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw.

Reklama

VII Kongres Polska Chemia

VII Kongres Polska Chemia odbył się 16 września 2020 r. w formie innowacyjnej telewizji online. Wydarzenie skupiało się wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek. W trakcie debat i paneli poruszane były zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii Covid-19. Przemysł chemiczny czeka wiele wyzwań, m.in. skutki kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarki, intensyfikacja aktywności regulacyjnej UE i nowe trendy, które zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju Polskiej Chemii. Zagadnienia środowiskowe, takie jak np. Europejski Zielony Ład, będą szczególnie istotne w ciągu najbliższych lat, co z pewnością przełoży się na całą gospodarkę. W trakcie wydarzenia poruszono także wiele innych kwestii, takich jak: inwestycje, innowacje, rozwój kadr, transport i dystrybucja oraz technologie 4.0. W trakcie kongresu udział wzięło blisko 70 prelegentów – ekspertów ze świata administracji, nauki, mediów i biznesu.

Źródło: PIPC

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama