Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce

Materiał prasowy ArcelorMittal
Reklama
Reklama

Budowanie przewag konkurencyjnych w biznesie i nauce to główny temat XI Międzynarodowego sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Konferencja pod hasłem „Nauka – Biznes – Zysk – Rozwój: Budowa efektywnego ekosystemu innowacji”, z udziałem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej, odbyła się 3 września 2015 r. w Krakowie.

Podczas konferencji wiceminister Henclewska zaznaczyła, że celem MG jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności małych i średnich firm.

Reklama

Podsekretarz stanu w MG dodała też, że ważnym elementem PRP jest Krajowa inteligentna specjalizacja, której opracowanie polegało na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I. – Umożliwi to koncentrację inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych – wyjaśniła.

Wiceminister przypomniała również, że 24 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. - Celem zmian jest m.in. dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych. Bardziej precyzyjne i przejrzyste przepisy ułatwią z kolei przedsiębiorcom kontakty z urzędem patentowym – poinformowała wiceminister.

Reklama

Organizatorem dwudniowego sympozjum jest Urząd Patentowy RP. Jest ono adresowane do przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów, naukowców, otoczenia biznesu, kadry akademickiej, oraz przedstawicieli władz samorządowych i centralnych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama