Wspieramy innowacyjność i wprowadzanie nowych technologii

Ministerstwo Gospodarki
Reklama
Reklama

Rozmowa z wiceminister gospodarki, panią Grażyną Henclewską

MM Magazyn Przemysłowy: Duże targi przemysłowe, takie jak ostatnie poznańskie targi ITM Polska, które w przeszłości wielokrotnie obejmowane były Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, są zawsze ważnym wydarzeniem gospodarczym. Jaką rolę zdaniem Pani Minister odgrywają obecnie tego typu imprezy targowe w polskiej gospodarcze? Czy w dobie powszechnego Internetu organizowanie tradycyjnych targów branżowych ma jeszcze sens?

Reklama

Grażyna Henclewska: Wydarzenie organizowane na tak szeroką skalę, jak targi ITM Polska w Poznaniu, to skuteczna i bardzo atrakcyjna droga dotarcia przedsiębiorców do olbrzymiej liczby potencjalnych klientów. Mimo rosnącej popularności Internetu bezpośrednie kontakty to bowiem nadal popularna forma promocji produktów czy usług oraz szansa na zdobycie nowych kontrahentów.

Międzynarodowe targi ITM rok co roku przyciągają tysiące zwiedzających i wystawców z całego świata. To także miejsce spotkań przedstawicieli branży przemysłowej, którzy wymieniają się cennymi doświadczeniami i poznają nowe trendy. To dowód na to, że bezpośrednie relacje wciąż mają dużą wartość w biznesie.

Reklama

MM: Innowacyjność i wdrażanie nowoczesnych technologii to jedna z najważniejszych cech, którą powinna charakteryzować się współczesna gospodarka. Niestety, Polska - jak wynika z rankingu Global Innovation Index 2012 - zajmuje zaledwie 44. pozycję na 141 państw. Na czele znalazły się zaś takie państwa Szwajcaria, Szwecja, Singapur i Finlandia. Czy Ministerstwo Gospodarki ma pomysł, co zrobić, aby w Polsce, zwłaszcza firmy z sektora MŚP, zaczęły wdrażać u siebie więcej nowoczesnych technologii i zwiększyć swoją innowacyjność? Czy takie inicjatywy jak otwarcie ośrodka wspierającego eksploatację samolotów F16 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych (WZL) Nr 2 w Bydgoszczy mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności?

Grażyna Henclewska: Wspieranie innowacyjności to jedno z głównych zadań postawionych przed Ministerstwem Gospodarki. Przygotowujemy specjalne programy pobudzające rozwój tych firm, które chcą realizować nowoczesne projekty. W opracowanej przez ekspertów MG „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki" wskazaliśmy priorytetowe kierunki wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć. Zależy nam w szczególności na budowie wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i coraz bliższej współpracy biznesu z nauką. Mamy świadomość, że tylko innowacyjna i efektywna gospodarka może skutecznie konkurować z innymi na globalnym rynku. Aby to osiągnąć, musimy jednak spełnić kilka warunków. Potrzebne jest m.in. stabilne otoczenie legislacyjne, niska inflacja i niezachwiana waluta. Równie ważne są też sprawnie funkcjonująca administracja, rozwinięta infrastruktura oraz wykwalifikowane kadry.

Wspólnie z resortami nauki i rozwoju prowadzimy także prace nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, w ramach której szczególny nacisk zostanie położony m.in. na zapewnienie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności w Polsce. Jednym z naszych głównych celów będzie zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez wzrost prywatnych nakładów na badania i rozwój, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. Szacujemy, że nakłady na B+R wzrosną do poziomu 1,7% PKB, zgodnie z naszymi celami w ramach unijnej strategii Europa 2020.

Jak już wspomniałam, zależy nam bardzo na zacieśnieniu współpracy nauki i biznesu. Jej przykładem jest otwarcie w Bydgoszczy jednego z najnowocześniejszych w Europie Centrum Serwisowego samolotów F-16. Takie projekty mają duży wpływ na budowanie stabilnego i długookresowego wzrostu gospodarczego.

MM: Pod koniec kwietnia Minister Gospodarki powołał Krajową Radę Przedsiębiorczości. Czym będzie się zajmowała ta rada, jaką rolę będzie pełnić w polskiej gospodarce i w czym będzie ona wspierać Ministerstwo Gospodarki?

Grażyna Henclewska: Krajowa Rada Przedsiębiorczości (KPR) to forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją i przedstawicielami środowisk naukowych. Jej działalność będzie także inspiracją i wsparciem dla Ministra Gospodarki w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju.

W skład KPR wchodzą eksperci ze środowisk naukowych i biznesowych. Są to zarówno czołowi polscy ekonomiści, jak i najlepsi praktycy biznesu, w tym szefowie spółek z powodzeniem funkcjonujących w kraju i za granicą. Wspólnie będziemy wypracowywać korzystne rozwiązania i możliwości ekspansji gospodarczej naszych przedsiębiorców oraz rozwoju rodzimych firm.

MM: Przemysł motoryzacyjny jest obecnie jedną z branż w istotny sposób wpływającą na wielkość polskiego eksportu, a firmy wytwarzające podzespoły i komponenty dla producentów samochodów generują bardzo dużo miejsc pracy. Przemysł ten niestety przeżywa ostatnimi czasy spowolnienie. Rząd przygotował różnego rodzaju rozwiązania, które będą wsparciem dla producentów samochodów i części do nich. Na czym te działania rządu mają polegać?

Grażyna Henclewska: Branża motoryzacyjna jest rzeczywiście jednym z priorytetowych sektorów naszej gospodarki. Jej udział w przetwórstwie przemysłowym wynosi 16%, a zatrudnienie znalazło tam do tej pory prawie 150 tys. osób.

W połowie grudnia 2012 r. Minister Gospodarki spotkał się z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Wspólnie z nimi został opracowany katalog propozycji, które pobudzają przemysł i rynek motoryzacyjny w Polsce. Dotyczą one trzech obszarów: utrzymania aktualnej bazy produkcyjnej, odmłodzenia parku samochodowego w Polsce oraz rozszerzenia rynków zbytu dla polskiej produkcji.

Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które będą wsparciem dla producentów samochodów i części motoryzacyjnych. Mogą oni np. ubiegać się o pomoc ze środków budżetowych na realizację nowych projektów. W ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 pomoc otrzymają przedsiębiorcy planujący inwestycje także w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności w zakresie produkcji pojazdów samochodowych nadwozi, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników.

Chciałabym też zaznaczyć, że jedną z zalet lokowania motoryzacyjnych projektów w Polsce są dobre warunki i zachęty, które oferujemy m.in. w postaci ulg podatkowych na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Na tych właśnie obszarach koncerny bardzo chętnie rozpoczynają produkcję. Dlatego chcemy wydłużyć działalność SSE do 2026 r.

Ponadto przypomnę, że sytuacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest kluczowym tematem posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, któremu przewodniczy minister gospodarki. Rozwiązania, nad którymi pracujemy dotyczą m.in. wsparcia wymiany parku samochodowego poprzez zastąpienie podatku akcyzowego systemem podatków zależnych od parametrów ekologicznych pojazdu. W ubiegłym roku Zespół rozpoczął też prace nad przygotowaniem strategicznego programu wykorzystania w transporcie paliw metanowych, takich jak CNG, LNG, czy biometan. Mam nadzieję, że te i inne narzędzia wspierające przemysł motoryzacyjny w Polsce będą skutecznie pobudzały jego rozwój.

MM: Dziękuję za rozmowę.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama