Wspólny program badawczy AGH i JSW

Materiał prasowy JSW
Reklama
Reklama

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rusza właśnie program badawczy realizowany przy współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program potrwa dwa lata i będzie koordynowany przez JSW Innowacje. W tym czasie naukowcy dokonają analizy i wskażą obszary, w których możliwa będzie poprawa efektywności prowadzonego procesu produkcyjnego w JSW.

Realizowany program badawczy jest ogromnym przedsięwzięciem. Składają się na niego trzy obszary: górniczy, gdzie kluczowym elementem będzie temat optymalizacji robót przygotowawczych, w tym zwiększenia udziału kotwienia. Kolejne obszary to przeróbka i odpady.

Reklama

Naukowcy zwracają uwagę, że głównym celem projektu w obszarze górniczym będzie obniżenie kosztów drążenia i utrzymywania wyrobisk górniczych, a także zastosowanie obudowy kotwiowej. – Wciąż brakuje nam optymalnego systemu mechanizacji. Operujemy tymi samymi urządzeniami jak dwadzieścia lat temu, a spodziewamy się wzrostu efektywności. Nie ma nowoczesnych rozwiązań, dlatego mamy nad czym pracować. Będziemy proponować zastosowanie nowych urządzeń wielofunkcyjnych częściowo już sprawdzonych w Bogdance – powiedział dr inż. Zbigniew Rak z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Naukowcy stawiają Jastrzębska Spółkę Węglową za przykład tego, jak należy dbać o ochronę środowiska. Jednocześnie przekonują, że w górnictwie można zrobić więcej, aby było jeszcze lepiej postrzegane. – Musimy odejść od sposobu myślenia o odpadach jako materiale, który należy gdzieś ulokować. Musimy myśleć, jakie produkty możemy z nich wykorzystać na własne potrzeby, żeby mogły przynieść korzyść. Tak więc produktowe podejście do odpadów pogórniczych i rekultywacji może przyczynić się do poprawy wizerunku górnictwa. To jest temat nośny i górnictwo powinno pokazać, że bierze w tym aktywny udział – podkreśla dr inż. Radosław Pomykała Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

We wszystkich obszarach podstawową kwestią będzie poprawa bezpieczeństwa, wydajności robót i polepszenie komfortu załogi. Górnictwo jest jedno, zagrożenia podobne, a koszty wysokie, dlatego naukowcy i praktycy mają nad czym pracować. – Bardzo ważne jest to, aby ktoś kompleksowo przejrzał nasze dotychczasowe doświadczenia i odniósł się do nich w kontekście tego, co zrobiono w całej branży tak w kraju, jak i za granicą. Logika, która przyświecała Bogdance przez lata w drodze do obecnej wydajności, jest prosta: wszystkie działania mają mieć realne przełożenie na koszt produkcji i bezpieczeństwo pracowników. I to również dla JSW jest najistotniejsze – powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.

Reklama

Jastrzębska Spółka Węglowa jest zainteresowana rozwiązaniami, które sprawdziły się w Bogdance czy Tauronie Wydobycie. – Te nasze spotkania są kluczowe, ponieważ jesteśmy na styku nauki i praktyki. Chodzi głównie o wymianę doświadczeń. Jak wiadomo, głównym ośrodkiem kosztowym dla JSW jest dół, co jest bezpośrednio związane z produkcją i wydobyciem. Jeżeli wraz ze wzrostem głębokości i komplikacjami geologicznymi nie podejmiemy działań redukujących ten koszt, to w pewnym momencie możemy spotkać się ze ścianą, która uniemożliwi normalne funkcjonowanie – powiedział dr inż. Zbigniew Rak z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. Stałe udoskonalanie produkcji, a także obniżanie kosztów wydobycia są niezbędne do tego, aby górnictwo mogło się rozwijać.

Współpraca z otoczeniem naukowym to paliwo, które napędza nas do działania. Chcemy uniknąć sytuacji, w której powstają wielomilionowe projekty badawcze, które nie będą miały żadnego zastosowania. Zawsze patrzymy na interes zakładów JSW i chcemy, aby te rozwiązania miały implementację w przemyśle – podsumował Jacek Srokowski, zastępca prezesa JSW Innowacje. Dzięki współpracy środowisk naukowych, praktyków i inżynierów wypracowane zostaną konkretne rozwiązania odpowiadające potrzebom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niektóre programy z pewnością znajdą zastosowanie w kopalniach JSW.

Praktyczne ograniczenie kosztów wydobycia oraz przyspieszenie prac przygotowawczych w kopalniach JSW możliwe będzie w przyszłości tylko dzięki zastosowaniu techniki kotwienia i zmniejszeniu wydobycia kamienia – wiemy o tym i stąd powołaliśmy do życia programy Efektywność i Jakość. Dobre rozpoznanie złoża i lepsze planowanie produkcji musi umożliwić ograniczenie wydobycia kamienia, co znacząco wpłynie na nasze koszty produkcji. Światowym rynkiem surowców mineralnych rządzą cykle koniunkturalne. Wiemy o tym i chcemy przygotować Spółkę do kolejnego cyklu niższych cen. Musimy otworzyć się na zmiany, które w mojej ocenie są szansą. Musimy praktycznie wdrożyć w życie nowe i sprawdzone rozwiązania dla dobra nas wszystkich, a zwłaszcza bezpieczeństwa JSW. Stać nas na to, dlatego zróbmy to teraz – powiedział podsumowując dyskusję z naukowcami Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Źródło: JSW

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama