Współpraca BASF Polska i Politechniki Śląskiej

Współpraca BASF Polska i Politechniki Śląskiej BASF

11 stycznia 2023 r. w siedzibie BASF Polska w Warszawie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy pomiędzy BASF Polska a Politechniką Śląską. Z ramienia uczelni umowę podpisał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, firmę BASF reprezentowała Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska.

Celem współpracy jest przede wszystkim rozpoczęcie dialogu w celu identyfikowania tematów rozwojowych interesujących zarówno dla BASF, jak i uczelni oraz poszukiwanie możliwości do realizowania wspólnych projektów badawczo rozwojowych. BASF Polska będzie miała także możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych realizowanych przez uczelnię.

– BASF Polska jest zainteresowana realizacją projektów badawczo-rozwojowych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywa obecnie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, interesuje nas współpraca w obszarze energii odnawialnej, gospodarki obiegu zamkniętego czy bio-surowców – stwierdziła Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Dzięki współpracy z Politechniką Śląską firma będzie mogła nawiązać relacje z konkretnymi grupami badawczymi z uczelni. Dodatkowo możliwa będzie debata nt. konkretnych wyzwań, dla których BASF szuka rozwiązań w ramach swojej działalności biznesowej.  

Podpisanie umowy

Uczelnia będzie pełniła także rolę wyjątkowej, niezależnej platformy działań rozwojowych, poprzez  łączenie BASF z innymi przedstawicielami przemysłu.

W ramach podpisanej umowy będą się odbywały także wspólne zajęcia dydaktyczne, a także spotkania z ekspertami. Planowany jest również udział w panelach tematycznych na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez każdą ze stron.  

– Ta umowa wpisuje się w ogólną strategię uczelni, dotyczącą współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z firmami, które są liderami na rynku. Z firmą BASF już od pewnego czasu współpracujemy, na razie w obszarze działalności dydaktycznej, kształcenia, wykładów czy konkursów. Chcielibyśmy rozszerzyć ten zakres o realizację prac badawczo-rozwojowych, a także zaangażować firmę w nowoczesne kształcenie w obszarze chemii oraz inżynierii chemicznej – powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Współpraca

Nie było to jednak pierwsze spotkanie uczelni i firmy BASF Polska. Na zaproszenie Politechniki Śląskiej już w 2019 r. przeprowadzony został przez ekspertów z BASF Polska wykład nt. zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej dla studentów Wydziału Chemicznego. Firma brała również udział w sesji posterowej zorganizowanej przez uczelnię, podczas której studenci politechniki prezentowali wyniki swoich prac dyplomowych.

Odbyły się już także pierwsze sesje eksperckie na temat innowacji wypracowywanych przez ekspertów Politechniki Śląskiej, które mieszczą się w spektrum obszarów rozwojowych BASF.

Dodatkowo Politechnika Śląska objęła patronatem organizowany przez BASF Polska konkurs Drive Innovation – Przyszłość Zrównoważonego Transportu. Przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w projekcie BASF zarówno od strony merytorycznej, wspierając działania jury, jak również do samego konkursu zgłosił się także zespół z Politechniki Śląskiej, którego projekt znalazł się wśród zwycięzców.

Źródło: BASF

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę