Comarch zwiększa sprzedaż

Comarch zwiększa sprzedaż Pixabay

Grupa Comarch ma powody do zadowolenia. Z wyników finansowych za 4 kwartały 2020 roku wynika, że w ciągu 12 miesięcy jej przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld zł. Oznacza to, że były wyższe o prawie100 mln zł w porównaniu do roku 2019.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 118,7 mln zł. Taki stan rzeczy oznacza, że był wyższy o 13,8 mln zł niż w 2019 r. Wynik operacyjny zaś wyniósł 186,8 mln zł, czyli o ponad 43 mln zł więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 43,6 mln zł i osiągnął poziom 271,9 mln zł.

Wzrost przychodów Comarch wynika z szerokiego spektrum rozwoju - obejmującego zarówno aspekt rozwijania działalności zagranicznej, jak i wzrostu sprzedaży na rynku polskim. Kwestie te najlepiej wyrażają liczby. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 899,7 mln zł, czyli 58,6% całości biznesu. W czwartym kwartale 2020 r. w pomyślnie rozwijała się chociażby sprzedaż dla sektorów bankowości, finansów oraz publicznego. Zainteresowaniem cieszyły się też rozwiązania ERP.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 r. osiągnęły poziom 474 mln zł. Z kolei wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 68,9 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 51,8 mln zł. Grupa w czwartym kwartale 2020 r. wypracowała zysk EBITDA o wartości 89,1 mln zł.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz poprzednich okresach sytuacja finansowa grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. Jest to szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa Comarch kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość – powiedział Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W roku 2020 największą część przychodów stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Wartość, o której w tym przypadku można mówić, to 300,5 mln zł. Wzrost, blisko 36%, odnotowała sprzedaż do sektora finansów i bankowości. Klienci ci zakupili bowiem produkty o wartości 258,7 mln zł, czyli o 67,7 mln zł więcej niż w roku 2019. Wzrost odnotowała także sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej. Jej wartość wyniosła 154,1 mln zł – o 23,8 mln zł więcej niż przed rokiem. Najszybciej zwiększały się przychody w sektorze medycznym, rosnąc rok do roku o 56% i osiągając 40,5 mln zł. Comarch poprawił również sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 205,8 mln zł, czyli ok. 15 mln zł więcej, niż miało to miejsce w 2019. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH wzrosła o blisko 26 proc. i przekroczyła 126 mln zł. Niewielki spadek przychodów nastąpił w przypadku sektora handel i usługi (o 5,9%), co było spowodowane zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych skutkami epidemii Covid-19 oraz w przypadku sektora przemysł i utilities (o 0,5%).

Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 r. potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności grupy Comarch. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej – mówi Konrad Tarański.   

W 2020 roku Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na koniec grudnia 2020 r/ w jej strukturach było zatrudnionych 6 462 osób, czyli o 114 osób więcej niż na koniec roku 2019.

Powiązane firmy

Źródło: Comarch

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę