Wzrost gospodarczy niższy niż oczekiwali analitycy

CC/Wikimedia/Piotr Drabik
Reklama
Reklama

Według wstępnych szacunków GUS, Produkt Krajowy Brutto (PKB) w drugim kwartale 2015 roku był wyższy o 3,3 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali wyższego tempa wzrostu gospodarczego.

W drugim kwartale 2015 r. wzrost konsumpcji był zbliżony do notowanego w pierwszym kwartale, przy czym in plus działał stabilny wzrost spożycia prywatnego (3,0 proc.). O niższym od oczekiwań wzroście PKB zadecydowało wolniejsze od prognoz tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Zbliżony do neutralnego był wkład zapasów w wzrost (minus) -0,2pp. Wolniej niż w pierwszym kwartale rósł także eksport 5,2 proc., jednak na skutek wolniejszego tempa wzrostu importu wkład eksportu netto we wzrost gospodarczy był dodatni i wyniósł 0,1 pkt. proc.

Reklama

W ocenie ekspertów MG struktura wzrostu gospodarczego, pomimo generalnie wolniejszego tempa wzrostu poszczególnych składników, wskazuje na jego zrównoważony charakter i pozwala na optymistyczną ocenę perspektyw gospodarczych Polski w najbliższych kwartałach. W drugiej połowie roku dynamika wzrostu gospodarczego będzie wyższa niż odnotowana w pierwszym półroczu.

Uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy zwrócić uwagę na przyspieszenie tempa wzrostu wartości dodanej w przemyśle oraz spowolnienie w sektorze budowlanym. Stabilnie rosną działy usług. Uwzględniając kwartalne dynamiki wzrostu po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrost wartości dodanej odnotowują wszystkie sektory gospodarki, co wspiera pozytywną ocenę perspektyw gospodarki w najbliższych kwartałach.

Reklama

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama