Wzrost wartości usług regeneracji narzędzi Seco

Wzrost wartość usług regeneracji narzędzi Seco Seco Tools

Firma odnotowała w 2022 r. wzrost popytu na usługi regeneracji okrągłych narzędzi węglikowych o ponad 30%. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w zakresie frezów walcowo-czołowych i wierteł w ofercie Seco Tools.

Poza znacznymi oszczędnościami dla klientów zregenerowane narzędzie Seco odzyskuje od 85% do 95% oryginalnej wydajności w porównaniu z narzędziami, które poddajemy szlifowaniu lub ostrzeniu. Bez konieczności ponownej regulacji parametrów i przy braku obniżenia osiągów, wydajność zregenerowanego narzędzia spełnia dzisiejsze oczekiwania względem zaawansowanych strategii obróbki, na przykład w zakresie frezowania dynamicznego, gdzie tylko niewielka część średnicy narzędzia podlega redukcji. Producenci zwiększają również swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i przyczyniają się do redukcji emisji na część, jak również tych potrzebnych do produkcji nowych okrągłych narzędzi węglikowych z surowców pierwotnych.

Regeneracja a przeostrzanie

Proces przeostrzania wyostrza krawędzie skrawające narzędzia. Poprzez regenerację firma Seco przywraca narzędzia okrągłe do stanu bliskiego pierwotnemu pod względem właściwości i wydajności. Ten poziom jakości jest gwarantowany przez Seco, a dzisiejsze wydziały produkcyjne wymagają tego zapewnienia, zwłaszcza przy rozważaniu stabilności procesu dla zautomatyzowanych i bezzałogowych operacji.

Korzyści z procesu Seco

Firma Seco podczas regeneracji narzędzi stosuje ten sam proces, co w przypadku produkcji nowych narzędzi. Obejmuje to wszystkie odpowiednie etapy szlifowania za pomocą maszyny tego samego typu i z tymi samymi programami i typami kół, a także ponowne nakładanie powłok, które były stosowane podczas produkcji nowego narzędzia. Seco identyfikuje narzędzie i jego program regeneracji, tak aby odpowiadał wszystkim specyfikacjom oryginalnym / bliskim nowego stanu oraz uwzględnia wszystkie niezbędne mikrowłaściwości i właściwości geometryczne.

Ponadto firma Seco może poddać regeneracji to samo narzędzie dwa lub trzy razy, aby znacząco wydłużyć jego żywotność. Jak twierdzi Ruud Zanders, globalny lider ds. regeneracji w Seco Tools, każdy z tych cykli regeneracji jest również wykonywany przy kosztach sięgających połowy lub jednej trzeciej ceny nowego narzędzia.

Oszczędności są reprezentowane w prosty sposób poprzez równanie 1+3=2 (koszt jednego nowego narzędzia plus trzy regeneracje są równe cenie dwóch nowych narzędzi) – zaznacza Ruud.

Pozytywny wpływ regeneracji na gospodarkę

Przyczyniając się do trzech podstawowych założeń gospodarki (eliminacja odpadów i zanieczyszczeń, obieg produktów i materiałów oraz regeneracja środowiska naturalnego), program regeneracji firmy Seco Tools pomaga wydziałom produkcyjnym zmaksymalizować cykl życia narzędzi, dłużej utrzymać produkty w użyciu i zmniejszyć wpływ na środowisko. Narzędzia można ponownie wykorzystać poprzez ich regenerację, a następnie poddać recyklingowi.

Źródło: Seco Tools

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę