Nowa seria zaworów bezpieczeństwa Camozzi

Nowa seria zaworów bezpieczeństwa Camozzi Camozzi Automation

Seria MX SAFEMAX to seria zaworów zaprojektowanych jako gotowe urządzenia. Każdy z zaworów jest wyposażony w zintegrowany czujnik wykrywający położenie suwaka natychmiast po tym, jak system, w razie wystąpienia zagrożenia, jest całkowicie odpowietrzany.

Seria MX SAFEMAX jest nową serią zaworów bezpieczeństwa Camozzi, zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EC.

Dostępne są dwie wersje: zawór pojedynczy sklasyfikowany w kategorii 2, który umożliwia osiągnięcie poziomu zapewnienie bezpieczeństwa "Performance Level" D, oraz zawór podwójny sklasyfikowany w kategorii 4, który umożliwia osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa "Performance Level" E.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE to dyrektywa Unii Europejskiej zapewniająca swobodny obrót maszynami na rynku europejskim i gwarantująca minimalny poziom zdrowia i bezpieczeństwa operatorów. Zawiera ona kryteria odnoszące się do innych norm, których celem jest zapewnienie zgodności. Zadaniem producenta maszyny jest zastosowanie się do następujących elementów: analizy podstawowej obsługi maszyny, zidentyfikowania zagrożeń, próby ich zminimalizowania poprzez fizyczne zabezpieczenia lub bariery czy odpowiedni dobór części systemu bezpieczeństwa oraz rozmieszczenia instalacji.

Aby osiągnąć bezpieczeństwo i cele funkcjonalne maszyny, konieczne jest przestrzeganie ustrukturyzowanej procedury. Pierwszym krokiem tej procedury jest analiza ryzyka w celu określenia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa oczekiwanego przez funkcję bezpieczeństwa, a następnie sprawdzenie, czy wymagany poziom został osiągnięty.

Najkrócej zalety zaworów z serii MX SAFEMAX można zawrzeć w 3 punktach: zgodne z dyrektywą 2006/42/EC, umożliwiające prostą integrację z zespołami przygotowania powietrza FRL z serii MX2 oraz pozwalające na osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level) E.

Źródło: Camozzi Automation

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę