MM Magazyn Przemysłowy 6-7/2022

MM Magazyn Przemysłowy 6-7/2022 Spis treści

OD REDAKCJI

3

O maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła

RYNEK I ZARZĄDZANIE

6

Polski rynek olejów dla przemysłu

Barometr przemysłowy

8

Targi ITM Industry Europe

Biznes, ludzie, gospodarka

12

Wiadomości ze świata przemysłu

Biznes, ludzie, gospodarka

18

Wpływ konfliktu w Ukrainie na światowy handel

MM International

PRODUKTY

68

Nowości rynkowe

PO GODZINACH

72

Wodór jako paliwo przyszłości

74

Ze świata nauki i techniki

Nasz patronat

Najbliższe wydarzenia