200 mln zł od NCBR na technologie przyjazne środowisku

Wolf System

200 mln złotych czeka na zespoły badawcze, które prowadzą badania dotyczące racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w programie BIOSTRATEG, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków w jego drugiej edycji ruszył 9 czerwca.

200 mln zł znajdujące się gestii NCBR, będzie przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 23 lipca.

Realizacja programu daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020. - Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość niesie wiele wyzwań, którym muszą sprostać naukowcy. Polska, podobnie jak inne kraje, musi działać na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi. W programie BIOSTRATEG wspieramy najlepsze projekty, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania, będące odpowiedzią na te wyzwania – mówi, cytowana w przesłanym komunikacie, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego całkowity budżet wyniesie 500 mln zł. W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie, dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzymało dziewięć najlepszych spośród 67 ocenianych przez ekspertów projektów. W ramach projektów objętych wsparciem NCBR naukowcy pracują m.in. nad zwiększniem oszczędności zasobów wodnych i poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej oraz nową technologią bezpośredniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło.

 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę