Będą wytwarzać biokomponenty z zużytych olejów spożywczych

Będą wytwarzać biokomponenty z zużytych olejów spożywczych Pixabay – wolffsfa

Czeski zakład Orlen Unipetrol będzie prowadził produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO). Częściowe zastąpienie ropy naftowej alternatywnym surowcem umożliwia redukcję emisji i jest odpowiedzią na oczekiwania regulacyjne i rynkowe. Równolegle z rozpoczęciem przetwarzania HVO w Czechach, Grupa Orlen rozwija innowacyjną technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych w rafinerii w Płocku.

Uwodornione oleje roślinne (HVO) są biosurowcem, który może zastępować ropę naftową jako wsad do produkcji biokomponentów do paliw oraz monomerów i polimerów. Do wytwarzania HVO można wykorzystywać m.in. powszechnie dostępne zużyte oleje posmażalnicze, które pochodzą z branży gastronomicznej i hotelarskiej, traktowane dotychczas jako materiały odpadowe. W ramach testów prowadzonych w zakładzie Orlen Unipetrol w Litvinovie potwierdzono, że produkty uzyskiwane z użyciem HVO mają takie same właściwości jak materiały w całości wykonane z surowców konwencjonalnych.

Zrównoważone inwestycje w segmencie petrochemicznym są kluczowym elementem strategii Orlen2030, przybliżającym koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez kolejne inwestycje w produkcję biomateriałów oraz wykorzystanie surowców z recyklingu. Do 2030 r. Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton – mówi Tomasz Wiatrak, prezes zarządu Orlen Unipetrol.

Po pierwszych testach oraz pomyślnym przejściu procesu certyfikacyjnego zrealizowaliśmy kolejne testy produkcyjne, w których uzyskaliśmy biocyrkularny polipropylen, tworzywo powszechnie wykorzystywane w branży budowlanej, motoryzacyjnej i opakowaniowej. Metoda ta może jednak posłużyć również do produkcji polietylenu, etylenu czy benzenu. Ze 100 ton materiału wsadowego uzyskaliśmy 95 ton certyfikowanego tworzywa. Obecnie jesteśmy w stanie przetwarzać ok. 5 tysięcy ton HVO rocznie, ale wkrótce nasze zdolności produkcyjne mają się podwoić – mówi Martin Růžička, dyrektor ds. rozwoju, technologii i efektywności w Grupie Orlen Unipetrol.

Wyprodukowany w Czechach biocyrkularny polipropylen będzie wykorzystywany do dalszych testów i badań realizowanych we współpracy z wybranymi odbiorcami, którzy również są zobowiązani do przejścia procesu certyfikacyjnego, tak by cały łańcuch wartości był zgodny z założeniami certyfikacji. Zakończenie tego procesu umożliwi rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną.

Zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern realizuje szereg projektów w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, które wpisują się w założenia gospodarki cyrkularnej. Technologie wykorzystujące uwodornione oleje roślinne zostaną również wdrożone w zakładzie PKN Orlen w Płocku. Do 2024 r. powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Wydajność instalacji HVO może wynieść około 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To rozwiązanie wzmocni pozycję koncernu na rynku biopaliw. Szacowana wartość inwestycji to ok. 600 mln złotych.

Inwestycje wykorzystujące przetworzone oleje realizowane są również w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. W listopadzie 2021 r. spółka podpisała umowę na budowę instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Inwestycja zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 r., a jej wartość jest szacowana na ok. 127.5 mln złotych.

W biorafinerii Orlen Południe powstały również instalacje ekologicznego glikolu propylenowego produkowanego z roślin oleistych oraz kwasu mlekowego powstającego z melasy cukrowej.

W Orlen Unipetrol w Litvinovie trwają testy recyklingu chemicznego z wykorzystaniem pirolizy, czyli rozkładu termicznego surowców w wysokich temperaturach. Technologia ta pozwoli wykorzystywać surowce odpadowe, takie jak tworzywa sztuczne do produkcji węglowodorów dla instalacji petrochemicznych.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę