Projekt „Blue Bridge” – przykład gospodarki obiegu zamkniętego

„Blue Bridge” – przykład gospodarki obiegu zamkniętego Canva

PKN Orlen realizuje nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25% poboru wody z Wisły pozyskiwanej do procesów technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To przykład konsekwentnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

– Prowadzimy nowoczesny i zrównoważony biznes. Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, skutecznie wdrażamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne. Innowacyjny projekt „Blue Bridge”, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Projekt „Blue Bridge” zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25% poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Obecnie trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną projektu, w ramach której wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą będą podstawą do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu.

– Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze. Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie miał zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z jego realizacji są oczywistemówi Krzysztof Woś, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

PKN Orlen, Wodociągi Płockie oraz PGW Wody Polskie realizują długoterminowe strategie, których jednym z priorytetów jest rozwój gospodarki wodnej oraz wodno-ściekowej opartych na technologiach ograniczających pobór wody.

– Mamy satysfakcję, że wspólnie z naszymi parterami możemy prowadzić działania przyczyniające się do ochrony wód. Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną, element rekreacji czy na potrzeby przemysłu. Innowacyjny projekt realizowany wspólnie z PKN Orlen to przykład, jak można połączyć biznes z ochroną środowiska. Mamy nadzieję, że inne miasta i firmy będą podążały naszym śladem. Środowisko naturalne i zasoby wodne to  bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń – mówi Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich.

Zrealizowanie projektu „Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżenia śladu wodnego i środowiskowego w Płocku.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę