Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych umiarkowanie optymistyczna

Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych umiarkowanie optymist Pixabay

Pandemia Covid-19 to dla wielu firm z różnych branż okres inwestowania w nowe maszyny i urządzenia. W trakcie trwania koronawirusa 27% firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych podjęło decyzję o zwiększeniu nakładów na odnowienie parku maszyn.

Choć utrzymująca się niepewność gospodarcza utrudnia podejmowanie strategicznych decyzji, przedsiębiorcy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych przewidują w najbliższym czasie wzrosty. Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, prawie połowa (48%) ankietowanych firm planuje w ciągu tego roku zwiększyć nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a 38% planuje wzrost nakładów na automatyzację.

Według badania wśród krajowych przetwórców jest liczna reprezentacja eksporterów – aktualnie 80% firm prowadzi aktywne działania w handlu zagranicznym, co z kolei wymaga posiadania najnowocześniejszych urządzeń, które dają przewagę na tym silnie konkurencyjnym rynku. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy niemalże połowa ankietowanych z tej branży zamierza przeznaczyć więcej środków na odnowienia, przy czym połowa planuje zakupić wyłącznie nowe urządzenia. W szczególności na takie działania decydują eksporterzy.

Co czwarty badany producent z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zwiększył także automatyzację procesów produkcji w stosunku do minionych 6 miesięcy. Co więcej, w najbliższej przyszłości w ten obszar chce inwestować 38% ankietowanych.

Spodziewane wzrosty sprzedaży

20% firm przetwarzających tworzywa sztuczne odnotowało w ostatnich 6 miesiącach wzrost sprzedaży na rynku krajowym, natomiast 35% informuje o spadku obrotów. Co istotne, prognozy sprzedaży kształtują się już znacznie lepiej. Mniej, bo jedynie 12%, zakłada utrzymanie się spadków również w tym roku, a jednocześnie 21% spodziewa się wzrostów.

W eksporcie w ostatnich sześciu miesiącach wzrosty odnotowało blisko 23% badanych, natomiast spadki objęły 29,1% firm. W perspektywie najbliższych miesięcy większej sprzedaży zagranicznej spodziewa się ponad 44% ankietowanych firm. Spadki przewiduje zaledwie 7,6%.

Konkurencyjność branży powinna wzrastać

Umiarkowanie dobre wyniki sprawiły, że kondycja do konkurowania ankietowanych firm wzrosła, co potwierdza odczyt branżowego wskaźnika zdolności do konkurowania Siemens Financial Services w Polsce (Indexu MiU). Wartość sub-indeksu MiU dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi obecnie 52,28%. Co ważne, jest to wzrost o 6,49 pkt w relacji do pomiaru marcowego, przeprowadzonego w przeddzień wybuchu pandemii. Oznacza to, że badani producenci poprawili swoją zdolność do konkurowania i będę skupiać się na dalszej ekspansji na nowe rynki zbytu, a także na utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycji w parki MiU i automatyzację.

Poprawę konkurencyjności w trakcie trwania pandemii potwierdzają również sami ankietowani – uważa tak 17%. Z kolei w najbliższym roku, poprawy w tym obszarze spodziewa się blisko 40%.

Finansowanie parków MiU

Przetwarzający tworzywa sztuczne przeznaczając środki na odnowę parków MiU najczęściej sięgają po środki własne (52,3%). Taka praktyka podyktowana jest wieloma motywami i wynika po części z przyzwyczajeń. Kolejne 40% badanych wskazuje, że stara się dywersyfikować źródła finansowania podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu w maszyny i urządzenia. Chętnie wybieranym modelem jest również mix środków własnych, łączonych z leasingiem, kredytem lub dotacją. Warto tu zaznaczyć, że ogółem 13% firm z tej branży informuje, że w najbliższych miesiącach zamierza zwiększyć udział finansowania zewnętrznego przy inwestycjach w park MiU.

Źródło: Siemens Financial Services

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę