Branża spożywcza może konkurować z zagranicznymi firmami

Branża spożywcza może konkurować z zagranicznymi firmami Siemens

Łącznie aż 42% firm spożywczych z sektora przemysłowego uważa, że z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń branża jest równie dobrze lub nawet lepiej przygotowana do konkurowania w porównaniu z firmami zagranicznymi – wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Ponadto nakłady na odnowienia parku MiU w najbliższym czasie planuje podnieść 28% firm z branży, a 25% – zwiększyć automatyzację. Niemal 60% ankietowanych przyznało, że finansując takie inwestycje posiłkuje się środkami zewnętrznymi. 

Co trzeci przedsiębiorca (30%) z branży spożywczej uważa, że branża jest równie dobrze przygotowana do konkurowania, z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń, co firmy zagraniczne. Co czwarty (22%) jest zdania, że w jednych obszarach jest ona bardziej konkurencyjna a w innych mniej, z kolei jeden na ośmiu (12%) sądzi, że kondycja sektora w tym zakresie jest nawet lepsza. Jeden na trzech respondentów (29%) uważa natomiast, że zagraniczne podmioty mają lepsze parki maszyn i urządzeń. 

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services

N = 100 firm produkcyjnych (MŚP z branży spożywczej) 

Duża część przedsiębiorców z branży spożywczej uważa, że ich parki maszyn i urządzeń nie odbiegają od tych, posiadanych przez podmioty zagraniczne. W pewnym stopniu wpływa to na gotowość branży do większej dywersyfikacji rynków i koreluje ze wzrostem sprzedaży zagranicznej. Widać to w wynikach naszego badania. Niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży krajowej, raportowane w ostatnim badaniu, firmy starały się zrównoważyć szukając innych możliwości sprzedaży swoich produktów. 28% respondentów oceniło, że zwiększyło dywersyfikację rynków, a 32,6% przyznało, że poprawiła się ich kondycja w obszarze sprzedaży zagranicznej. To jak wyglądać będzie sytuacja w tym roku zależy przede wszystkim od tego, jak przedsiębiorcy poradzą sobie w wymagającym otoczeniu biznesowym. Z naszego badania wynika, że dla branży spożywczej największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie inflacja, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty zakupu surowców potrzebnych do produkcji  – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.

Mimo wymagającej sytuacji część przedsiębiorców stara się inwestować

Nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń w minionym roku podniosło 31% firm z branży spożywczej, a w najbliższym czasie takie inwestycje chce zwiększyć 28%. Z kolei automatyzację w ostatnim roku podniosło 21%, a w nadchodzących miesiącach takie działania przewiduje 25%. 

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services

N = 100 firm produkcyjnych (MŚP z branży spożywczej)

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest to, że część przedsiębiorców z tej branży planuje inwestować w nowe technologie. Należy przypuszczać, że w pewnym stopniu pozwoli to im poradzić sobie z presją płacową i rosnącymi kosztami zatrudnienia, a tym samym wpłynie pozytywnie na konkurencyjność branży w nadchodzących miesiącach. Na zdolność do podejmowania rynkowej rywalizacji z pewnością wpłynie też odpowiednie wykorzystanie wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów udzielających finansowania. Warto bowiem podkreślić, że łącznie niemal 60% ankietowanych w naszym badaniu przyznało, że inwestując w park maszyn i urządzeń korzysta z finansowania zewnętrznego – 14,1% korzysta wyłącznie z takich środków, a 44,6% stawia na dywersyfikację. To wspiera ich płynność finansową i ułatwia zarządzanie biznesem – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Źródło: Siemens

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę