Dąbrowska huta wykorzysta ciepło z gazów odpadowych

Dąbrowska huta wykorzysta ciepło z gazów odpadowych ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland rozpoczął kolejne prace, które podniosą efektywność energetyczną w hucie w Dąbrowie Górniczej. Spółka planuje odzyskiwać energię z gazów odpadowych wielkiego pieca nr 2 i zużywać ją ponownie w swoich instalacjach. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego i koksu, a co najważniejsze - zredukuje emisję CO2 o 56 tys. ton na rok.

Wielki piec nr 2 przechodzi obecnie kompleksową modernizację wartą ponad 720 mln zł. Postój instalacji został wykorzystany do rozpoczęcia innej, ważnej inwestycji – montażu specjalnych wymienników ciepła, które pozwolą na odzysk ciepła odpadowego generowanego podczas podgrzewania dmuchu wielkopiecowego.

Dmuch podgrzewany jest w czterech nagrzewnicach z wykorzystaniem gazu wielkopiecowego oraz niewielkich ilości gazu koksowniczego. Gazy odpadowe, które powstają w tym procesie osiągają temperaturę do 350ºC. Obecnie ciepło powstałe w ten sposób jest bezpowrotnie tracone. Aby odzyskać jego część na terenie ArcelorMittal Poland zostaną zamontowane specjalne wymienniki ciepła: dla gazu oraz powietrza o całkowitej masie około 230 ton, które odzyskają część energii oraz pozwolą zwiększyć temperaturę gorącego dmuchu do 1200ºC.

Inwestycja pozwoli na:

  • redukcję zużycia gazu ziemnego o 140 GWh na rok 
  • ograniczenie zużycia koksu w wielkim piecu o ok. 10 tys. ton na rok
  • redukcję ok. 56 tys. ton CO2 na rok - dla zobrazowania, aby zneutralizować emisję 1 tony CO2 konieczne jest zasadzenie ok. 5 dużych drzew. Ta inwestycja jest więc równowartością zasadzenia ponad 11 tysięcy drzew

Takie wymienniki ciepła z powodzeniem działają już w hucie ArcelorMittal w Tubarao w Brazylii oraz w Taranto we Włoszech.

Prowadzona obecnie modernizacja wielkiego pieca nr 2 jest rekordowa biorąc pod uwagę zarówno budżet, jak i olbrzymi zakres prac. W trakcie modernizacji wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą nam na wdrożenie projektu odzysku ciepła – wyjaśnia Grzegorz Maracha, dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego w ArcelorMittal Poland. – Inwestycja ta poprawi efektywność energetyczną naszego zakładu, która jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i wzrostu konkurencyjności naszej firmy – dodaje.

W pierwszym etapie inwestycji zostaną zamontowane m.in. przyłącza do wymienników na rurociągach gazu i powietrza. Drugi etap będzie polegał na zabudowie i podłączeniu wymienników ciepła do instalacji wielkiego pieca nr 2.

Ponowne zagospodarowywanie produktów odpadowych jest niezwykle ważne dla funkcjonowania zrównoważonej gospodarki. Sama stal to tworzywo, które w 100% podlega recyklingowi, dlatego staramy się maksymalnie wykorzystywać produkty uboczne w naszych procesach produkcyjnych i dając im drugie życie oszczędzać zasoby naturalne – podkreśla Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Jest to też krok w kierunku dekarbonizacji przemysłu – dodaje.

Inwestycja warta blisko 100 mln zł ma być gotowa do końca 2024 r.

Źródło: ArcelorMittal Poland

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę