Dassault Systèmes ogłosił wyniki finansowe

Dassault Systèmes ogłosił wyniki finansowe Xavier Granet

Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosły o 8% do 1,32 miliarda euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 8% do 1,21 miliarda Euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 21%. Silna pozycja wartości platformy 3DExperience nadal jest kluczowym czynnikiem w pozyskiwaniu dużych klientów. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 21%.

Wraz z wynikami za Q12022 Dassault Systèmes potwierdza cele dotyczące całkowitego wzrostu przychodów na rok 2022: 9%–10%, przy stałych kursach.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Przychody z oprogramowania według branży

Wiele branż w pierwszym kwartale odnotowało ponownie dwucyfrowy wzrost. Jedne z najsilniejszych wyników wykazały: aerospace & defense, marine & offshore, industrial equipment oraz home & lifestyle. 

Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych

W obu Amerykach wzrosły o 7% i stanowią 40% przychodów z oprogramowania. Udział Europy w przychodach z oprogramowania wzrósł o 6% do 35%. Udział Azji w przychodach z oprogramowania wzrósł o 13% do 25%, przy czym udział Chin wzrósł o 20%, a Indii o 35%.

– Świat, gospodarka i społeczeństwo przekształcają się w bezprecedensowym tempie: odgrywamy kluczową rolę w tych przemianach i umożliwiamy naszym klientom odpowiadanie na największe wyzwania - od potrzeby wzmacniania odporności, po zrównoważony rozwój – mówił Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes.

Jak tłumaczył Bernard Charlès, oparte na nauce doświadczenia wirtualnych bliźniaków są zaprojektowane tak, aby wspierać tę transformację oraz odporność i zrównoważony rozwój, niezbędne dla dzisiejszych i przyszłych liderów. Łącząc podejście wieloskalowe z wbudowaną analityką i danymi ze świata rzeczywistego, doświadczenia wirtualnych bliźniaków są katalizatorem zrównoważonych innowacji, pozwalają zaprojektować i przetestować nowe materiały, nowe procesy, rozwiązania i zastosowania.

Niedawno wprowadziliśmy na platformie 3DExperience rozwiązanie do oceny cyklu życia produktu, które ma na celu przekształcenie procesu zrównoważonej innowacyjności. Połączenie technologii wirtualnego bliźniaka z możliwościami oceny cyklu życia oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. To nowe rozwiązanie stanowi istotny postęp w realizacji naszego celu, jakim jest harmonizacja produktu, natury i życia. Wykorzystując wirtualne światy do rozszerzania i ulepszania świata rzeczywistego, możemy wspólnie osiągnąć znaczący postęp w kierunku bardziej zrównoważonej i harmonijnej przyszłości. Naszym następnym zadaniem będzie udostępnienie możliwości doświadczeń wirtualnych bliźniaków wszystkim mieszkańcom naszej planety – tak, aby stały się one powszechne – dodał Charlès.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę