Dobra perspektywa dla rynku maszyn i urządzeń

Dobra perspektywa dla rynku maszyn i urządzeń Santander Leasing

– Dostępne dane pozwalają oczekiwać, że sektor finansowania maszyn pozostanie jednym z głównych motorów wzrostu całego rynku leasingu w 2018 r., i prognozować utrzymanie wysokich wzrostów w 2019 r. – przekonuje Jacek Zwierski, dyrektor ds. rynku maszyn i urządzeń w Santander Leasing.

MM Magazyn Przemysłowy: Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) branża osiągnęła prawie 20-procentową dynamikę wzrostu mierzoną rok do roku. Które obszary dominowały w wynikach spółki w segmencie maszyn i urządzeń w tym roku i co na to wpłynęło?

Jacek Zwierski: Rok 2018 jest okresem dynamicznego wzrostu produkcji przemysłowej. Inwestycje w nowoczesny park maszynowy stają się nieodzownym elementem rozwoju i konkurencji w firmach produkcyjnych. Wpływają na to rosnące koszty pracy oraz wzrost cen materiałów i surowców. Koniecznym elementem tego rozwoju jest finansowanie inwestycji przez firmy leasingowe, w tym Santander Leasing (poprzednio BZ WBK Leasing – przyp. red.), które z powodzeniem odpowiadają na potrzeby klientów tego sektora. Santander Leasing jest jednym z liderów finansowania maszyn i urządzeń, z 11-procentowym udziałem w rynku i blisko 14-procentową dynamiką wzrostu r/r. Swoją pozycję budujemy m.in. poprzez pracę z producentami i dystrybutorami maszyn i urządzeń. Najwyższe wzrosty sprzedaży Santander Leasing zanotował w sektorze budowlanym – 55% r/r, poligrafii – 38% r/r oraz rolnictwie – 26% r/r. Wpływ na rozwój w branży budowlanej mają inwestycje w sektorze mieszkaniowym i szeroko rozumianej infrastrukturze. Dzięki wysokiej konsumpcji bardzo dobrze rozwija się także branża poligraficzna, gdzie mocno zaznaczamy nasz udział i notujemy wzrost sprzedaży. W sektorze rolniczym utrzymujemy wysoką dynamikę dzięki wyspecjalizowanej sieci doradców.

Jak kondycja polskiej gospodarki wpływa na branżę leasingową i wyniki osiągane przez rynek i samą spółkę?

– Mamy mocny popyt krajowy, dobre dane o zamówieniach przemysłowych, które potwierdzają wysoki wzrost produkcji w I półroczu 2018 r. Badania przedsiębiorców pokazują wzrost zamówień krajowych (+7,0% r/r w II kwartale według GUS) i zagranicznych (+5,2% r/r). Dobrą koniunkturę w sektorze przemysłowym potwierdzają także wyniki finansowania maszyn na rynku leasingu po I półroczu tego roku, gdzie dynamika sprzedaży r/r wyniosła 22%. Przyczyn takiej sytuacji można też upatrywać w wykorzystaniu funduszy unijnych z perspektywy 2014–2020 (85 mld euro). Do końca czerwca 2018 r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące 57% łącznej puli środków przewidzianych dla naszego kraju na politykę spójności.

Jaka jest prognoza inwestycji w segmencie maszyn i urządzeń do końca tego roku? Czy branża leasingowa dalej będzie rosła w dwucyfrowym tempie?

– Po analizie przedstawionych wcześniej danych i prognoz dotyczących wzrostu PKB mamy dobrą perspektywę dla rynku maszyn i urządzeń na najbliższe lata. Będą ją wzmacniały inwestycje publiczne oraz inwestycje finansowane z budżetu państwa. Przedstawione wyniki rynku leasingu są potwierdzeniem dobrych wyników firm produkcyjnych. Dane te pozwalają oczekiwać, że sektor finansowania maszyn pozostanie jednym z głównych motorów wzrostu całego rynku leasingu w 2018 r., i prognozować utrzymanie wysokich wzrostów w 2019 r.

Czy klienci spółki odczują zmianę marki z BZ WBK Leasing na Santander Leasing? Jak to się przełoży na bieżącą współpracę z nimi?

– Zmiana marki nie wymaga od klientów podejmowania dodatkowych działań ani kontaktu z przedstawicielami Santander Leasing. Wszystkie dotychczasowe umowy pozostają w mocy. Po zmianie nazwy wzmacniamy przekaz, ale nie zmieniamy naszych zasad działania. Będziemy przekazywać to, co do tej pory, a zmiana marki to dobry moment, by to wzmocnić, przedstawić w innej formie, w nowych kanałach komunikacji. Jestem przekonany, że rzetelność, z którą wszystkim kojarzyła się poprzednia marka, zostanie przeniesiona na globalną markę Santander. Naszym dążeniem jest to, aby nasi klienci odczuli jedynie zmiany pozytywne.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę