Dynamiczny wzrostu rynku leasingu

SXC
Reklama
Reklama

Wstępne dane międzynarodowej organizacji Leaseurope pokazują, że europejski rynek leasingu w 2018 r. zanotował wzrost o 7,3% w stosunku do roku poprzedniego. Polska branża leasingowa dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw awansowała z 7. na 5. miejsce w europejskim rankingu. To najwyższa jej pozycja w historii.

Awans polskiego sektora leasingowego w Europie zbiegł się z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 25. rocznicą działalności Związku Polskiego Leasingu. – Dołączenie przez Polskę do UE w 2004 r. otworzyło przed leasingiem nowe możliwości. Rynki leasingowe starych państw członkowskich Unii były wówczas zdecydowanie bardziej rozwinięte, dzięki czemu polskie przedsiębiorstwa mogły w większym niż dotychczas stopniu czerpać z zagranicznych doświadczeń i standardów. Rosło znaczenie leasingu jako formy wsparcia w pozyskiwaniu środków unijnych – opowiada Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL.

Przez ostatnie 25 lat transformacji polska branża leasingowa wspierała procesy rozwojowe naszej gospodarki. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń czy środków transportu, a gospodarka – na modernizację. Branża sprzyja polskiej innowacyjności i jest kluczowym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś firmy członkowskie ZPL wspierają swoją działalnością blisko 30% wszystkich firm aktywnych w Polsce.

Reklama

Udany rok

Rok 2018 był bardzo udany dla branży leasingowej w Polsce – dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8% była najwyższą, jaką ten sektor odnotował od 11 lat. W pierwszym półroczu 2019 r. tendencja wzrostowa się utrzymała. Jak podkreśla Jakub Poręcki, dyrektor sprzedaży vendorsko-dealerskiej w Santander Leasing, na rynek leasingu pozytywnie wpłynęła doskonała koniunktura gospodarcza. – Zanotowaliśmy niemal 30-procentowy wzrost wartości sfinansowanych przedmiotów (29,2% r/r). Rok 2019 to kontynuacja wzrostów, choć ich dynamika nieco osłabła – dodaje.

Z danych opublikowanych przez ZPL wynika, że w ubiegłym roku raportujące do związku firmy sfinansowały łącznie leasingiem i pożyczką inwestycje o wartości 82,6 mld zł, jednak w 2019 r. należy się spodziewać wyhamowania dynamiki na tym rynku – do poziomu ok. 5,5%.

Branża leasingowa w tym roku może udzielić łącznego finansowania aktywów na poziomie przekraczającym 87 mld zł. Wstępne wyniki I kwartału tego roku zdają się potwierdzać te założenia. Wynika to chociażby z wysokiego wolumenu z 2018 r. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmian podatkowych przyczyniło się do istotnego wzrostu liczby finansowanych aut osobowych w IV kwartale 2018 r., co naturalnie przełoży się na nieznacznie ujemną dynamikę finansowania pojazdów lekkich w całym roku 2019 – analizuje Adam Linkiewicz, menedżer ds. rozwoju rynków w EFL.

Także Piotr Klimczak, dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing, zwraca uwagę, że rok 2018 był niezwykle udany dla całej branży leasingowej, szczególnie dla sektora maszyn i urządzeń. – Finansowanie udzielone przez PKO Leasing stanowi prawie 12% całego rynku, co przekłada się na 2,44 mld zł i rekordową dynamikę wzrostu (+29% r/r). Klienci finansujący te aktywa stanowią 25% całego naszego portfela. Na tak dobry wynik segmentu wpłynęła obecna sytuacja gospodarcza Polski, która sprzyja realizacji nowych inwestycji. Nie mamy podsumowania wyników całej branży za I kwartał, ale prognozy są optymistyczne – uważa Klimczak.

Reklama

Komu leasing, komu?

W Polsce z leasingu korzystają głównie przedsiębiorcy – leasing konsumencki rozwija się powoli. Mikro- i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 3/4 wszystkich klientów firm leasingowych.

Według szacunkowych danych ZPL największą grupę klientów branży leasingowej stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa o obrotach do 20 mln zł. Grupa ta stanowi 73% wszystkich leasingobiorców (52% to mikrofirmy o obrotach do 5 mln, a 21% – małe i średnie firmy o obrotach od 5 do 20 mln). Drugą grupę leasingobiorców stanowią duże przedsiębiorstwa wykazujące obroty ponad 20 mln – jest ich 26%. Nadal niewielki udział stanowią klienci indywidualni (0,4%) i sektor publiczny (0,04%) – wylicza Adam Linkiewicz z EFL.

Leasing to tańszy i bardziej elastyczny sposób finansowania niż kredyt bankowy – tak twierdzi 7 na 10 przedsiębiorców. – W segmencie MiU szczególnie ważne jest to, że leasing nie wymaga wielu formalności, można nim finansować do 100% wartości przedmiotu i dostosować do potrzeb firmy harmonogram spłat – przekonuje Piotr Klimczak z PKO Leasing. – Branża prognozuje więc, że ten sektor pozostanie głównym motorem wzrostu całego rynku leasingu w 2019 r.

Jak dodaje Jakub Poręcki z Santander Leasing, specyfika leasingu – jego dostępność i prostota – sprawia, że z oferty korzystają wszyscy: od mikroprzedsiębiorców po wielkie korporacje. – Bez względu na to, czy przedmiotem leasingu ma być drukarka, flota aut służbowych czy dźwig, możliwości podatkowe, jakie daje taka forma finansowania, zapewniają przedsiębiorcom opłacalność. Jeśli chodzi o wolumen, to z leasingu korzystają jednak głównie małe i średnie firmy. Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników jest to aż 43%, jak pokazują wyniki tegorocznego Leasing Index, przygotowanego przez Santander Leasing – podkreśla Jakub Poręcki.

- Prawie 2/3 wszystkich leasingobiorców należy do MŚP. Z tego znaczącą część stanowią przedsiębiorstwa o obrotach do 5 mln zł. W przypadku branż najlepiej widać to na przykładzie maszyn i urządzeń – mówi Anita Grygorowicz, szef Zespołu Vendorskiego Siemens Financial Services. – W porównaniu do 2017 r. aż o ponad 45% wzrosło finansowanie sprzętu budowlanego. Natomiast o prawie 40% urosła wartość leasingowanego sprzętu medycznego, a o 10% sprzętu IT. Co warto zaznaczyć, z danych ZPL wynika, że w przypadku maszyn i urządzeń wartość finansowanego sprzętu zwiększyła się w każdej analizowanej branży – dodaje.

 Pojazdy napędzają rynek

Od lat niezmiennie najczęstszym przedmiotem leasingu pozostają samochody osobowe i dostawcze do 3,5 ton – w 2018 r. stanowiły one prawie połowę wszystkich aktywów sfinansowanych przez firmy zrzeszone w ZPL.

W 2018 r. leasingodawcy sfinansowali ich ponad 391 tys. W tej grupie bezkonkurencyjne są oczywiście auta osobowe – ponad 266 tys. z nich wyjechało na polskie drogi dzięki wsparciu firm leasingowych – podkreśla Jakub Poręcki z Santander Leasing.

Jeżeli do osobówek i aut dostawczych dodamy auta ciężarowe i transport ciężki, to – jak zwraca uwagę Adam Linkiewicz z EFL – udział pojazdów w portfelu branży wynosi ponad 72%.

Drugim najpopularniejszym segmentem rynku są maszyny i urządzenia (w tym IT) z 27-procentowym udziałem. – W tym segmencie szczególnie intensywnie rozwijają się gałęzie produkcyjne, czyli sprzęt budowlany, maszyny poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu. Wpływają na to rosnące nakłady inwestycje samorządów i rozwój inwestycji finansowanych z budżetu państwa – tłumaczy Piotr Klimczak z PKO Leasing.

Jak wskazuje Adam Linkiewicz z EFL, w 2018 r. łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe w segmencie maszyn i urządzeń wyniosła 21,7 mld zł, z dynamiką na poziomie +17,7% r/r. – Najwyższą, ponad 45-procentową (45,4%) dynamikę zanotowano na rynku maszyn budowlanych. Blisko 40% zanotowano na rynku sprzętu medycznego, ponad 18% na rynku maszyn rolniczych, prawie 15% – maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali oraz blisko 10% w finansowaniu IT – wyjaśnia.

Prognozy

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące inwestycji w segmencie maszyn i urządzeń do końca tego roku, to analitycy prognozują, że motorem napędowym branży w 2019 r. będzie właśnie sektor maszyn i urządzeń. – Rekordowo wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnej w firmach oraz bardzo dobre wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki pozwalają oczekiwać, że w 2019 r. dynamika na rynku maszyn i urządzeń osiągnie poziom ok. 13% – przekonuje Adam Linkiewicz z EFL.

Anita Grygorowicz z Siemens Financial Services podkreśla, że obszar maszyn i urządzeń finansowanych leasingiem rozwija się stabilnie. – W ujęciu rocznym urósł o prawie 18% i jest drugim najpopularniejszym segmentem. Patrząc na dane ZPL, widać, że możemy się spodziewać spowolnienia sprzedaży prawie we wszystkich obszarach. Wyjątkiem są maszyny i inne urządzenia, w tym IT. Tu wzrostu w I kwartale 2019 r. spodziewa się 39% ankietowanych – analizuje Grygorowicz i kontynuuje: – Według prognoz ZPL sektor ten będzie rósł również w drugiej połowie roku – najwięcej w całej branży leasingu. Rozwój tego segmentu potwierdzają także badania Siemens Financial Services na temat Przemysłu 4.0 „Countdown to The Tipping Point for Industry 4.0”, z których wynika, że inwestowanie w nowoczesne maszyny i urządzenia to klucz do sukcesu i podstawowy wymóg zachowania konkurencyjności. Przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i będą nabywać nowe technologie. Na pewno wielu z nich wybierze leasing do sfinansowania tych inwestycji – podsumowuje.

Oferty leasingowe

Podstawowe zalety leasingu to niewiele formalności i możliwość sfinansowania niemal każdej inwestycji będącej środkiem trwałym.

Oferta Santander Leasing jest szeroka i łatwo ją dopasować do zindywidualizowanych potrzeb. Klient może mieć wpływ na długość umowy, częstotliwość rat, wysokość udziału własnego i wiele innych zmiennych, pozwalających dostosować inwestycję do własnych potrzeb czy sezonowości przychodów – mówi Jakub Poręcki z Santander Leasing.

Także PKO Leasing oferuje szereg rozwiązań dla branży przemysłowej – finansuje maszyny rolne, produkcyjne, budowlane, poligraficzne, do przetwórstwa żywności, a także urządzenia wspierające produkcję i świadczenie usług, aparaturę medyczną i drobny sprzęt IT. – Nie ma właściwie takiego rodzaju maszyn i urządzeń, których nie moglibyśmy finansować. Jedynym ograniczaniem jest wiek przedmiotu. Naszym klientom oferujemy szybkie i elastyczne finansowanie, doradztwo i opiekę wykwalifikowanego opiekuna od podpisania umowy do jej zakończenia. To, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, to uproszczony proces finansowania sprzętu – podkreśla Piotr Klimczak.

Ciekawe opcje PKO Leasing oferuje w ramach gwarancji unijnych – to programy COSME oraz InnovFin. – Wspierają one rozwój przedsiębiorstw, a warunki finansowania są naprawdę preferencyjne. Największą zaletą tych rozwiązań jest wydłużony okres spłaty i obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej – podkreśla Piotr Klimczak.

EFL w swojej ofercie ma unikatową na polskim rynku usługę Leasingu Swobodnego. Jak tłumaczy Adam Linkiewicz, pozwala ona na samodzielne zarządzanie wysokością rat leasingowych w celu dopasowania ich do bieżącej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku. – Leasing Swobodny jest dodatkowo narzędziem wspierającym rozwój firmy w przypadku, gdy konieczna jest kumulacja środków, np. gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność na nowym rynku lub podpisuje duży kontrakt. W ramach usługi Leasingu Swobodnego klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowiązań wynikających z harmonogramu. Co więcej, nie potrzebuje w tym celu pisać wniosku ani dzwonić do leasingodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i parę chwil spędzonych na portalu KlientEFL. Z usługi mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci EFL, podpisując umowę leasingu operacyjnego w polskiej walucie, przy zmiennej stopie procentowej, o wartości ofertowej nieprzekraczającej kwoty 500 tys. zł – opowiada Linkiewicz.

Siemens Financial Services specjalizuje się w finansowaniu maszyn i kompleksowych inwestycji przemysłowych – te pierwsze stanowią ponad 90% całego portfela spółki. – Pomagamy przedsiębiorcom w transformacji do modelu Przemysłu 4.0 poprzez oferowanie korzystnych form finansowania. Dzięki przynależności do grupy Siemens posiadamy międzynarodowe know-how, które wykorzystujemy do przygotowywania unikatowych rozwiązań finansowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Naszą ofertę budujemy na produktach leasingu operacyjnego i finansowego. Udzielamy także pożyczek na zakup maszyn i urządzeń oraz realizujemy transakcje z dotacjami ze środków UE – mówi Anita Grygorowicz.

Dzięki digitalizacji procesów część rozwiązań Siemens Financial Services dostępna jest także online. – Warto wspomnieć o rosnącym zainteresowaniu leasingiem online, za pomocą którego najczęściej nabywane są urządzenia o mniejszej wartości, jak sprzęt IT czy wyposażenie biura. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, oferując klientom zdigitalizowaną platformą Simply-Lease – podsumowuje Grygorowicz.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama