Europa do 2050 r. ma być neutralna dla klimatu. Czy to możliwe?

Pixabay
Reklama
Reklama

Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. Strategia nosi tytuł „Czysta planeta dla wszystkich”.

Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej.

Reklama

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można ograniczać emisje, jednocześnie budując dobrobyt, tworząc wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i poprawiając jakość życia obywateli. Europa będzie z pewnością dalej się zmieniać. Nasza obecna strategia dowodzi, że do 2050 r. możemy realistycznie oczekiwać, że Europa będzie zamożna i neutralna dla klimatu. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle.

Zgodnie z życzeniem Rady Europejskiej wyrażonym w marcu 2018 r. przedstawiona przez Komisję wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. Aby UE pozostała liderem w dziedzinie neutralności klimatycznej, musi osiągnąć to do 2050 r.

Przedstawiona strategia nie określa wymiernych celów, ale tworzy wizję i wyznacza kierunek oraz pole do działania dla zainteresowanych stron, naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego, tak aby powstawały nowe i innowacyjne sektory, firmy i potrzebne w nich miejsca pracy. Według ostatniego specjalnego badania Eurobarometr (z listopada 2018 r.) 93% Europejczyków uważa, że zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka, a 85% zgadza się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i efektywniejsze wykorzystywanie energii mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Zgodnie z prezentowaną dzisiaj wizją UE daje przykład innym, jak można wspólnie działać na rzecz czystej planety.

W ramach strategii długoterminowej przeanalizowano szereg możliwości dostępnych dla państw członkowskich, przedsiębiorstw i obywateli. Zbadano, w jaki sposób możliwości te mogą przyczynić się do modernizacji naszej gospodarki i poprawić jakość życia Europejczyków. Założeniem strategii jest sprawiedliwa społecznie transformacja. Strategia ma również poprawić konkurencyjność gospodarki i przemysłu UE na rynkach światowych, zapewniając Europie wysokiej jakości miejsca pracy i zrównoważony wzrost. Jednocześnie możliwe powinny być postępy w zakresie innych wyzwań środowiskowych takich jak zanieczyszczenie powietrza i utrata różnorodności biologicznej.

Reklama

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach strategicznych takich jak: efektywność energetyczna; energia ze źródeł odnawialnych; czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; infrastruktura i połączenia międzysystemowe; biogospodarka i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla; wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji. Realizacja wszystkich tych strategicznych priorytetów przyczyniłaby się do urzeczywistnienia naszej wizji.

Co dalej?

Komisja Europejska zwraca się do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o rozważenie wizji UE na 2050 r. – wizji Europy neutralnej dla klimatu. Aby przygotować szefów państw i rządów UE na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 9 maja 2019 r. w Sybinie, które ma ukształtować przyszłość Europy, ministrowie we wszystkich składach Rady powinni odbyć szeroko zakrojoną debatę polityczną na temat wkładu poszczególnych dziedzin polityki w ogólną wizję.

Długoterminowa strategia jest zaproszeniem do współpracy dla wszystkich instytucji UE, parlamentów krajowych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, miast i gmin, a także dla obywateli, zwłaszcza młodzieży. Ogólnoeuropejska dobrze przygotowana debata powinna pozwolić UE na przyjęcie i przedłożenie na początku 2020 r. ambitnej strategii na potrzeby Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

Przed końcem 2018 r. państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej swoje projekty krajowych planów w zakresie klimatu i energii, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie klimatu i energii na rok 2030. Plany te powinny być ukierunkowane przyszłościowo i powinny uwzględniać strategię długoterminową UE. Ponadto coraz więcej regionów, gmin i stowarzyszeń branżowych opracowuje własne wizje na 2050 r., które wzbogacą debatę i pozwolą ukształtować europejską odpowiedź na globalne wyzwanie, jakim jest zmiana klimatu.

W nadchodzącym roku UE będzie rozwijać współpracę międzynarodową z partnerami, tak aby przed 2020 r. wszystkie strony porozumienia paryskiego opracowały i przedłożyły długoterminowe krajowe strategie, obejmujące pierwszą połowę bieżącego stulecia i uwzględniające sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama