Grupa Orlen publikuje całkowity ślad węglowy

Grupa Orlen publikuje całkowity ślad węglowy Canva

Grupa Orlen wprowadza do raportowania środowiskowego tzw. zakres 3 (scope 3) pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości. Oznacza to, że koncern publikuje nie tylko informacje na temat emisji bezpośrednich, powstających w procesie produkcji i tych generowanych przez dostawców, ale także między innymi emisji związanych z użyciem produktów przez odbiorcę końcowego. Koncern opublikował dane za lata 20192021, w kolejnych latach raportowanie będzie obejmowało również przejęte spółki Lotos i PGNiG. 

Raportowanie zakresu 3, zgodnie z metodologią GHG Protocol, jest istotne dla inwestorów i otoczenia biznesowego koncernu, ponieważ pozwala na wymierną ocenę realizacji strategii neutralności emisyjnej Grupy Orlen. Przekłada się ona także na ratingi ESG oraz na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern, niezbędnego do realizacji strategicznych inwestycji służących transformacji energetycznej i obniżeniu emisji. Pełne raportowanie śladu węglowego firm jest również odpowiedzią na przyjętą na poziomie UE dyrektywę o zrównoważonym raportowaniu (corporate sustainability reporting directive, CSRD).

– Coroczne raportowanie śladu węglowego to nie tylko wyraz naszej troski o środowisko, ale też wymóg biznesowy, niezwykle istotny w relacjach z inwestorami. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii neutralności emisyjnej i transparentności w raportowaniu, jesteśmy w stanie pozyskiwać atrakcyjne warunki finansowania naszych kolejnych strategicznych inwestycji. To właśnie między innymi dzięki inwestowaniu w nowe technologie i odnawialne źródła energii budujemy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. 

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez koncern. Ślad węglowy oblicza się w trzech zakresach, zgodnych z międzynarodowym standardem GHG Protocol:

* Zakres 1 – to emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. Dla Orlenu jest to około 20% całości emisji.

* Zakres 2 – to pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów). Dla Orlenu to około 1% wszystkich emisji.

* Zakres 3 – to inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku użytkowania produktów przez końcowych użytkowników, wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów czy podróży służbowych pracowników. Dla Orlenu to prawie 80% wszystkich emisji.

​PKN Orlen jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 r. koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę