Grupa PKP rozwija współpracę transatlantycką

Grupa PKP rozwija współpracę transatlantycką Canva

Budowanie relacji transatlantyckich i rozmowy o współpracy w obszarze innowacji oraz bezpieczeństwa to główne tematy spotkania Grupy PKP z Federalną Administracją Kolei (FRA) Departamentu Transportu USA.

13 czerwca br. na zaproszenie Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP SA, i przewodniczącego UIC (Międzynarodowego Związku Kolei, Grupa PKP miała zaszczyt gościć w siedzibie Centrali PKP SA delegację Federalnej Administracji Kolei (FRA) z Departamentu Transportu USA. Uczestnicy spotkania rozmawiali o pogłębieniu współpracy transatlantyckiej oraz wymianie doświadczeń z obszaru sektora kolejowego, bezpieczeństwa, projektów strategicznych i inwestycji. Główne tematy dyskusji koncentrowały się również wokół innowacji w sektorze kolejowym, dotyczyły obszarów badań i rozwoju oraz cyberbezpieczeństwa na kolei, a także omówieniu przewag struktur zintegrowanych dla prowadzenia efektywnej działalności kolejowej.

Delegacja Federalnej Administracji Kolei, na czele z Barbarą Klein Barr, dyrektor Programów Międzynarodowych, przewodniczącą Regionu UIC Ameryki Północnej, przedstawiła także główne założenia ustawy infrastrukturalnej (tzw. Infrastructure Bill) administracji Prezydenta Bidena, modelu rynku amerykańskiego oraz wyzwań stojących przed sektorem kolejowym.

– Federalna Administracja Kolei jest zachwycona wizytą w Polsce i spotkaniem ze spółkami Grupy PKP w celu produktywnej wymiany informacji o naszych organizacjach i potencjalnej identyfikacji obszarów przyszłej współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – powiedziała Barbara Klein Barr.

W spotkaniu udział wzięli Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz prezesi i członkowie zarządów spółek Grupy PKP: PKP CARGO SA, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Intercity SA, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. i PKP Informatyka Sp. z o.o., którzy przedstawili kluczowe obszary działalności spółek oraz zaangażowanie polskiej kolei na rzecz wsparcia humanitarnego i strategicznego Ukrainy w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Delegacja FRA odwiedziła również Centrum Bezpieczeństwa Operacji Kolejowych spółki PKP Informatyka.

Ważnym elementem wizyty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo PKP SA w Brukseli będzie także spotkanie delegacji FRA z ministrem Andrzejem Bittelem w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, gdzie omawiane będą strategiczne kwestie związane z projektami kolejowymi.

Spotkanie z udziałem delegacji FRA potwierdza determinację Grupy PKP w budowaniu strategicznych relacji transatlantyckich, podnoszeniu standardów w sektorze kolejowym oraz wzmocnieniu pozycji Polski jako partnera o ugruntowanej wiedzy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na kolei i innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

– Wizyta przedstawicieli Departamentu Transportu USA w siedzibie PKP SA. stanowi ważny krok w umacnianiu współpracy między naszymi krajami, zwłaszcza w kontekście roli kolei i bezpieczeństwa. W obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie rozwój infrastruktury kolejowej oraz zabezpieczenie transportu stają się jeszcze bardziej kluczowe. Wierzę, że nasze wzajemne zaangażowanie w projekty międzynarodowe przyczyni się do wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Koleje odgrywają istotną rolę w tym procesie – podkreślił minister Maciej Małecki.

– Ta historyczna wizyta przedstawicieli Departamentu Transportu USA i idące w ślad za tym możliwe zaangażowanie w projekty realizowane w środowisku międzynarodowym daje szansę na wsparcie naszych naukowców i polskiej myśli technicznej, a także rozwiązań i inicjatyw realizowanych przez spółki Grupy PKP. Jestem przekonany, że relacje transatlantyckie są również istotne w kontekście budowy bezpieczeństwa i odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym rozwoju przewozów wojskowych w Europie organizowanych przez NATO, przy wsparciu cywilnym koordynowanym dla Sojuszu ze strony PKP SA – powiedział prezes Krzysztof Mamiński.

Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie spotkań transatlantyckich dla rozwoju całej branży kolejowej. Współpraca pomiędzy Grupą PKP a Federalną Administracją Kolei USA stanowi istotny krok w kierunku budowania silnych więzi międzynarodowych i wymiany know-how na najwyższym poziomie.

Wynikiem spotkania Grupy PKP z Federalną Administracją Kolei USA jest dalsze pogłębianie współpracy transatlantyckiej, wzmacnianie pozycji Polski jako partnera o ugruntowanej wiedzy branżowej i technologicznej, a także tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych i bezpieczeństwa sektora kolejowego na świecie.

Źródło: Grupa PKP

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę