Handel zagraniczny w I kwartale br.

Reklama
Reklama

 

Główny Urząd statystyczny podał informację o obrotach handlu zagranicznego w I kwartale br. Eksport w cenach bieżących wyniósł 181256,3 mln zł, a import 172500,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8755,7 mln zł, wobec minus 1829,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 7,7%, a import  wzrósł o 1,4%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 49566,9 mln USD, a import 47193,0 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3% i o 15,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2373,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 591,3 mln USD).

Reklama

Eksport wyrażony w euro wyniósł 42450,5 mln EUR, a import 40399,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2%, a w imporcie spadek o 1,0%). Dodatnie saldo wyniosło 2050,7 mln EUR wobec minus 437,7 mln EUR w pierwszym kwartale ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 26717,3 mln zł (minus 7314,0 mln USD, minus 6249,3 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5331,5 mln zł (minus 1502,5 mln USD, minus 1246,0 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 40804,5 mln zł (11190,4 mln USD, 9546,0 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 40659,1 mln zł (11172,2 mln USD, 9512,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,9% (w tym UE 79,6%), a w imporcie –66,6% (w tym UE 60,0%), wobec odpowiednio 84,7% (w tym UE 77,9%) i 65,6% (w tym UE 59,2%) w analogicznym okresie ub. roku.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 49566,9 mln USD, a import 47193,0 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3% i o 15,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2373,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 591,3 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 42450,5 mln EUR, a import 40399,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2%, a w imporcie spadek o 1,0%). Dodatnie saldo wyniosło 2050,7 mln EUR wobec minus 437,7 mln EUR w pierwszym kwartale ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 26717,3 mln zł (minus 7314,0 mln USD, minus 6249,3 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5331,5 mln zł (minus 1502,5 mln USD, minus 1246,0 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 40804,5 mln zł (11190,4 mln USD, 9546,0 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 40659,1 mln zł (11172,2 mln USD, 9512,2 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,9% (w tym UE 79,6%), a w imporcie –66,6% (w tym UE 60,0%), wobec odpowiednio 84,7% (w tym UE 77,9%) i 65,6% (w tym UE 59,2%) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z I kwartałem ub. roku. o 1,0 p. proc. i wyniósł 27,5%, a w imporcie wzrósł o 1,2 p. proc do 23,0%. Dodatnie saldo wyniosło 10116,2 mln zł (2771,6 mln USD, 2367,9 mln EUR) wobec 7569,9 mln zł (2487,9 mln USD, 1815,2 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Reklama

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - marzec ub. roku o 1,5 p. proc. i wyniósł 2,8%, w imporcie był niższy o 4,7 p. proc. i stanowił 6,9%. Ujemne saldo wyniosło 6897,7 mln zł (minus 1923,9 mln USD, minus 1612,8 mln EUR) wobec minus 12526,4 mln zł (minus 4104,6 mln USD, minus 3001,4 mln EUR) przed rokiem.
W pierwszym kwartale br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste czwarte – w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste miejsce).

Obroty z Ukrainą spadły w eksporcie o 14,1% w zł (29,3% w USD, 16,1 w EUR), a w imporcie o 24,5% w zł (37,7% w USD, 26,2% w EUR) w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 p. proc. i wyniósł 1,4 %, natomiast w imporcie był niższy o 0,3 p. proc. i stanowił 0,8%. Dodatnie saldo wyniosło 1162,2 mln zł (312,6 mln USD, 272,1 mln EUR) wobec 1124,0 mln zł (368,6 mln USD, 269,5 mln EUR) w I kwartale ub. roku.

W okresie styczeń – marzec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Holandii, Czech , Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, na Węgry i do Francji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech i Belgii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją i Szwecją, a importu – z Rosją, Włochami, Wielką Brytanią i Holandią.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu ogółem i 66,0% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,9% i 67,2% przed rokiem).

 

źródło: GUS

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama