HUTPLEX HV – łatwych zadań się nie podejmuje

Reklama
Reklama

Smar HUTPLEX HV to nowoczesny adhezyjny smar przeznaczony do smarowania elementów maszyn i urządzeń w najtrudniejszych warunkach eksploatacji w zakresie temperatur od -30 do 180oC. Unikatowa technologia produkcji pozwala na skuteczne smarowanie węzłów tarcia narażonych na wysokie obciążenia udarowe i niskie momenty obrotowe pracujących w warunkach narażenia na wodę, solankę, węglowodory oraz H2S.

Technologia produkcji smaru powstała w 2010 roku, jednakże dopiero po trzyletnim programie badawczym spółka Orlen Oil wprowadziła HUTPLEX HV do swojej oferty. Smar stał się hitem na polskim rynku, zdobywając nagrodę miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych za Produktu Roku, w kategorii oleje i smary. HUTPLEX HV był testowany w kopalniach, hutach, cementowaniach, portach, gazociągach oraz innych gałęziach przemysłu ciężkiego. W liczbach przedstawia się to następująco: 36 miesięcy testów równoległych w różnych gałęziach przemysłu, 500 węzłów tarcia, 50 maszyn i urządzeń, 1000 przebadanych próbek.

Reklama

Woda, solanka, wysokie obciążenia
Podczas rocznego programu badawczego, przeprowadzonego w jednej z polskich kopalń, HUTPLEX HV pracował na kilkudziesięciu maszynach dołowych, z których pobrano
i poddano badaniom kilkaset próbek smarów z różnych węzłów tarcia, m. in. połączeń sworzniowych, łożysk i przegubów. Smar spisał się znakomicie, pomimo tego, że niektóre węzły tarcia były narażone na bezpośredni kontakt z wodą i solanką. Badania wykazały, że smar potrafi przyjąć nawet 50% wody, bez jej negatywnego wpływu na stabilność zagęszczacza oraz właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne. W jednej z kopalni HUTPLEX HV zastąpił kilka dotychczas stosowanych smarów, co zmniejszyło ryzyko zastosowania nieodpowiedniego produktu oraz ułatwiło obsługę i konserwację maszyn dołowych.

Reklama

Ekstremalnie wysokie temperatury
HUTPLEX HV doskonale sprawdza się również w trudnych zastosowaniach hutniczych, np. do smarowania łożysk rolek stojakowych klatek walcowniczych.Zagęszczacz sulfonianowy zapewnia bardzo dobrą odporność na wysokie temperatury, co skutkuje niewielkim ubytkiem smaru w jednym cyklu pracy klatki. HUPLEX HV testowany był na wydziale walcowania rur przez 9 miesięcy, w temperaturze pracy ok. 120oC. W ciągu każdego z siedmiu cykli pracy, po którym łożysko było poddawane przeglądowi i konserwacji nie było konieczności uzupełniania węzła tarcia smarem.

Bardzo dobre właściwości uszczelniające, wysoka adhezja i odporność na działanie obecnej
w procesie wody chłodniczej nie pogarszają jakości smaru dzięki czemu może on pracować dwukrotnie dłużej. Podczas testów nie zaobserwowano typowego dla innych produktów emulgowania i wymywania smaru.

Odporność na wysokie ciśnienia, H2S, węglowodory
HUTPLEX HV był testowany przez pięć miesięcy w zasuwach suwakowyh stosowanych na gazociągach przesyłowych gazu ziemnego. Smar podczas testów, prowadzonych w warunkach zimowych, poddawany był serii 50 operacji otwierania i zamykania. Po rozkręceniu zasuwy zaobserwowano dużą ilość smaru w komorze oraz na zasuwie oraz brak oznak zemulgowania. Smar, który pracował w bezpośrednim narażeniu na ciśnienie rzędu 300 atmosfer oraz działanie H2S, solanki oraz węglowodorów występujących w gazie zapewnił bardzo dobre właściwości antykorozyjne, a jego duża adhezja nie pozwoliła na wymycie smaru z powierzchni.

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy ze względu na mniejsze straty i wycieki smaru HUTPLEX HV oraz ograniczenie liczby operacji smarowniczych.

Smary HUTPLEX HV nie zawierają metali ciężkich, ani innych składników uważanych za zagrażające dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Długa żywotność smaru HUTPLEX HV pozwala ograniczyć liczbę przestojów serwisowych. Możliwość zmniejszenia konsumpcji smaru nawet o połowę.

Odporność smaru HUTPLEX HV na działanie wody, H2S i węglowodorów oraz bardzo dobre właściwości uszczelniające zapewniają mniejsze zużycie elementów metalowych, nawet przy bardzo wysokich obciążeniach i ciśnieniach, co przekłada się na jego trwałość użytkową.

www.orlenoil.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama