Inflacja w granicach celu NBP

Choć sytuacja gospodarcza w Polsce w związku z pandemią koronawirusa jest mocno niepewna, to jednak napływające m.in. z GUS dane pokazują, że nie jest najgorzej. W kwietniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,4% wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r., wracając w pasmo dopuszczalnych wahań celu inflacyjnego NBP.

Wzrost cen usług wyniósł 6,5%, a towarów 2,3%. Z kolei w porównaniu z marcem br. kwietniowy poziom cen był o 0,1% niższy. Zaważył na tym spadek cen towarów o 0,6% mimo wzrostu cen usług o 1,4%.

W kwietniu br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 18,8%), co przełożyło się na obniżenie cen transportu (o 9,9%). W kwietniu odnotowano także spadek cen odzieży i obuwia – o 3,4%.

Niższa była także dynamika cen żywności – kwietniowy wzrost na poziomie 7,8% (r/r) był najwolniejszym w tym roku. Natomiast ceny związane z użytkowaniem mieszkania wzrosły o 5,9%, w tym ceny nośników energii o 5,2%., co wynikało głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej o 11,7%.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju w maju inflacja wyniesie ok. 3% w ujęciu rocznym, natomiast w ujęciu miesięcznym ceny mogą obniżyć się o ok. 0,1% głównie ze względu na dalszy spadek cen transportu. Ponadto resort szacuje nieznaczny spadek cen odzieży i obuwia oraz niewielki wzrost cen żywności.

Wyniki te są nieco niższe niż oczekiwania Ministerstwa formułowane przed miesiącem.

Źródło: GUS, MR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę