Innowacyjność podstawą sukcesu przedsiębiorstw

Metal-Master

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP ukierunkowane na prowadzenie działalności innowacyjnej, kreowanie nowoczesnych technologii i współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi mogą liczyć na środki finansowe z dostępnej puli funduszy unijnych, a tym samym na wzrost konkurencyjności na rynku. W dobie globalnej gospodarki to właśnie konkurencyjność staje się warunkiem ich przetrwania i dalszego rozwoju.

Według definicji stosowanej w regulaminach dostępnych obecnie konkursów krajowych i regionalnych działalność innowacyjna obejmuje tzw. innowacje technologiczne występujące w dwóch formach. Pierwszą jest innowacja produktowa, polegająca m.in. na udoskonaleniu specyfikacji technicznej produktu, jego komponentów, materiałów oraz innych cech funkcjonalnych odzwierciedlających tzw. przyjazność dla użytkownika. Drugą natomiast stanowi innowacja procesowa, której celem jest zmiana lub modyfikacja metod wytwarzania, czyli wdrażanie nowych i udoskonalanie stosowanych sposobów produkcji lub dostawy. Przy ocenie projektów istotną rolę odgrywa zarówno reprezentowany poziom innowacyjności, jaki i opłacalność danego rozwiązania i jego adekwatność do bieżących potrzeb rynkowych. Najwyżej oceniane są rozwiązania przełomowe, nowatorskie i unikatowe w skali światowej. Dotyczy to w szczególności dwóch najbliższych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój: „3.2.1 Badania na rynek” oraz „3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne”.

3.2.1 BADANIA NA RYNEK

W przypadku pierwszego z nich przedmiotem wsparcia będą projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a prowadzących do uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług.

Poziom dofinansowania tego typu przedsięwzięć może sięgnąć maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 mln zł. W sumie budżet konkursu wynosi 1 mld zł. Wnioski o przyznanie środków finansowych będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Z kolei w ramach drugiego konkursu na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub nabytych w ramach projektu. Mogą mieć one postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej umożliwiającej wytwarzanie na terytorium Polski nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów bądź usług.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściową spłatę kredytu technologicznego zaciągniętego na realizację inwestycji. Jego poziom może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 6 mln zł. Całościowy budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a wnioski o ich rozdysponowanie można składać od 28 lipca do 30 września 2016 r.

Sektor MŚP ma ogromny wpływ na budowanie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego. Lepiej dostosowuje się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, przez co jest bardziej innowacyjny niż duże firmy. Jednak tylko nieliczne przedsiębiorstwa osiągają próg sukcesu wyrażony satysfakcjonującym wzrostem i dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. U jego podstaw leży bowiem zaangażowanie ludzi przedsiębiorczych, tworzących innowacje, poszukujących nowych rynków i rozwiązywań. Właśnie z tych powodów firmy powinny korzystać z dostępnej puli środków unijnych.

Autor artykułu jest menedżerem ds. kluczowych klientów w firmie Edoradca, www.edoradca.pl.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę