JSW znowu z zyskiem

Materiał prasowy JSW

Rok 2016 był dla sektora węgla koksowego okresem dynamicznych zmian w zakresie popytu i podaży, a co za tym idzie także cen tego surowca. Producenci węgla koksowego doczekali się po niemal trzech latach kryzysu gwałtownego odbicia cen węgla. Miało to ogromny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW, która dzięki efektom działań restrukturyzacyjnych oraz wynikom ostatniego kwartału zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 4,4 mln zł.

Grupa Kapitałowa JSW 2015 r. zamknęła stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, co w dużej mierze było efektem dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku. Warto odnotować, że jeszcze po 9 miesiącach 2016 r. Grupa Kapitałowa JSW miała stratę na poziomie 286,4 mln zł, ale już za cały 2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln zł. Wynik samej JSW był jeszcze lepszy, ponieważ w 2016 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 372 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej JSW w 2015 r. była ujemna (z uwzględnieniem odpisów) i wynosiła -2 533,1 mln zł, zaś w 2016 r, była dodatnia i wzrosła do 1 065,4 mln zł.

W minionym roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla (o 3,1% więcej niż w 2015 r.), w tym 11,6 mln ton węgla koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Sprzedaż ogółem węgla przez JSW ukształtowała się na poziomie 17,2 mln ton, a więc o 3,6% większym niż w 2015 r. (sprzedaż węgla koksowego wzrosła o 0,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 0,1 mln ton).

Przychody ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku poziom 3 551,6 mln zł i były wyższe o 3% niż uzyskane w 2015 r. Było to możliwe dzięki wzrostowi wielkości produkcji węgla koksowego i jego sprzedaży po wyższych cenach. W czwartym kwartale średnia cena węgla koksowego z JSW wzrosła o 82,2% w stosunku do trzeciego kwartału. W ciągu całego roku ceny węgla koksowego wzrosły o 5,3% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast ceny węgla do celów energetycznych spadły o 12,1%.

– Powodem dynamicznego wzrostu cen spotowych w trzecim i czwartym kwartale 2016 r. były przede wszystkim ograniczenia po stronie podażowej wynikające z wprowadzenia regulacji wydobycia w Chinach, ogłoszenia siły wyższej w Australii oraz zamykania kopalń w USA, to doprowadziło do krótkoterminowej kumulacji niedoborów węgla koksowego na globalnym rynku, ale już pod koniec roku mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego trendu. Na rynku szybko zniknął deficyt węgla koksowego, a ceny zaczęły się normalizować. Przed nami również powrót do normalności, firmie potrzebna jest długofalowa strategia działania, która przygotuje nas do ciężkich czasów, do radzenia sobie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. Prace nad nią już się rozpoczęły – podkreśla Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W 2016 r. koksownie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały i sprzedały 4,1 mln ton koksu. W porównaniu do 2015 r. produkcja koksu spadła o 2,4%, a jego sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 2,5%. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 2 822,7 mln zł i były niższe o 7,5 procent niż w 2015 r. Niższe przychody w segmencie koksowym były wynikiem trudnej sytuacji w sektorze stalowym i koksowym i spadku o 10% cen koksu ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych.

Źródło: JSW

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę