Klarowna przyszłość komponentów standardowych

Klarowna przyszłość komponentów standardowych

– Projektowanie maszyn pod kątem przyszłej wydajności zawsze stanowi wyzwanie i wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, takich jak rozwijające się technologie oraz nowe sposoby produkcji i montażu. Aby zmniejszyć tę niepewność, zaleca się stosowanie standardowych komponentów – wyjaśnia Martin Ahner, trener prowadzący szkolenia na temat produktów i dyrektor norelem Academy.

Przygotowanie maszyn i komponentów pod kątem przyszłych wyzwań staje się obecnie coraz bardziej popularne w przemysłach wytwórczym i inżynieryjnym. Zapewnienie wydajnych procesów w celu zminimalizowania zakłóceń i przerw ma kluczowe znaczenie, ponieważ przestoje oznaczają opóźnienia w produkcji, co z kolei prowadzi do frustracji klientów i konsumentów. Zagwarantowanie przyszłej wydajności najbardziej wartościowych zasobów jest szczególnie trudne w przypadku stosowania części na zamówienie. Za pięć, dziesięć lub dwadzieścia lat te niestandardowe komponenty mogą nie być już dostępne i jeśli zawiodą będzie można praktycznie tylko zgadywać, czy będziemy w stanie je wymienić, czy też maszyna będzie musiała być całkowicie odnowiona.

Powiązane firmy

norelem Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę ciągłą presję wywieraną na producentów, aby wprowadzali innowacje, a konstruktorzy przekształcali wizje w konkretne rozwiązania i maszyny, stosowanie standardowych komponentów może pomóc urzeczywistnić te pomysły oraz przedłużyć żywotność maszyn i zwiększyć zwrot z inwestycji.

Trendy i wyzwania

Wszystkie firmy są potencjalnie narażone na ryzyko przestojów maszyn i zatrzymania produkcji, dlatego niezbędne są procesy odporne na przyszłe wyzwania. Należą do nich rozwiązania, takie jak wytwarzanie przyrostowe i drukowanie 3D, robotyka i automatyzacja, inwestycje w IoT, a nawet technologie wearable (ubieralne/noszone). W niektórych przypadkach nowe technologie otwierają drzwi postępowym producentom do wprowadzania własnych, prawdziwie innowacyjnych ofert. Jednak wybór takich, które są najlepsze dla konkretnego producenta, jest trudny i wyraźnie wymaga powodu do realizacji takiej inwestycji.

Druk 3D umożliwił przemysłowi wytwórczemu i inżynieryjnemu wejście w nową erę technologii i wydajności. Będąc procesem przyrostowym, produkcja 3D zmniejsza straty materiału, a także czas przetwarzania i ilość wymaganego sprzętu. Biorąc to pod uwagę, istnieją jednak pewne czynniki, które mogą nie odpowiadać niektórym firmom, takie jak: nieścisłości projektowe, problemy z prawami autorskimi, a także redukcja miejsc pracy w produkcji, w wyniku czego procesy są w dużym stopniu pozbawione ludzkiego charakteru. Robotyka i automatyzacja również mają podobne zalety i wady; mogą zapewnić efektywność, niezawodność i stałą wydajność oraz obniżyć koszty produkcji; wymaga to jednak wysokich kosztów inwestycyjnych, a także powoduje niepewność zatrudnienia pracowników.

Aby uchronić się przed potencjalnie katastrofalnymi globalnymi zakłóceniami, producenci muszą podjąć środki zapewniające elastyczność i odporność swoich operacji produkcyjnych. Oznacza to, że muszą zmienić swoje zglobalizowane podejście do łańcucha dostaw  na bardziej lokalne. Duża inwestycja to także kluczowe wyzwanie dla producentów chcących wkroczyć do ery cyfrowej. Gwarancja, że nasze dane i technologia są oparte na platformie, która będzie przystosowana do najnowszych technologii, ma kluczowe znaczenie.

Inwestowanie w nowe technologie to droga ku przyszłości. Wszystko, co jest prawdą na temat korzyści płynących z inteligentnej i elastycznej automatyzacji w normalnych warunkach obecnie jest prawdziwe podwójnie: zapewnia ona większą wydajność, obniża koszty, zwiększa wydajność i jakość, a co ważne – zmniejsza zależność od pracy fizycznej. Mechaniczne elementy standardowe nie wymagają posiadania od razu ogromnej wiedzy eksperckiej – można je łatwo obsługiwać, dysponując podstawową wiedzą, co może być bardzo pomocne dla firm, które chcą posiadać przyszłościowe procesy.

Standardowe komponenty w inżynierii i budowie maszyn – zastosowania i zalety

Raport opublikowany przez McKinsey na temat działań zwiększających odporność na przyszłe wyzwania stwierdza: «Nowa dynamika rynku i trendy technologiczne pojawiają się w coraz szybszym tempie. Te gwałtowne zmiany powodują, że ważne i pilne jest opanowanie kwestii związanych ze złożonością produktów, wahaniami popytu i wykorzystaniem aktywów.

Chociaż wydajne działanie firm ma kluczowe znaczenie, ważne jest również, aby maszyny i linie produkcyjne były niezawodne i nie generowały żadnych problemów i opóźnień. Zastosowanie standardowych komponentów, zarówno w nowych, jak i starych maszynach, może skrócić czas przezbrojenia, zmiany oprzyrządowania, a nawet czas wymiany elementów do dalszych etapów obróbki lub produkcji. Zwiększa to produktywność, wydłuża żywotność maszyn i skraca przestoje. Używając standardowych komponentów, użytkownicy zabezpieczają swoje operacje i maszyny na przyszłość.

Trzeba szkolić pracowników

Brak wystarczających umiejętności personelu w przemyśle wytwórczym nie jest nowym zjawiskiem, zwłaszcza w ostatnich latach. Praca w dziedzinie, w której trzeba zdobyć nowy rodzaj wiedzy, stanowi wyzwanie dla każdego inżyniera. Ze względu na istniejący niedobór wykwalifikowanego personelu firmy muszą wewnętrznie szkolić swoich pracowników, aby zdobywali niezbędne umiejętności w zakresie nowych technologii.

Przyszłość firmy zawsze znajduje odzwierciedlenie w innowacyjności jej produktów. Tylko akceptując nowe trendy i wprowadzając je w życie, firma może się rozwijać i przetrwać na rynku. Zawsze znajdzie się miejsce na standardowe elementy maszyn, a inżynierowie ucząc się, jak z nich efektywnie korzystać, mogą podnieść swoje umiejętności i dobrać odpowiednie produkty do konkretnych zastosowań. Mogą nawet przekazać tę wiedzę w celu budowy w pełni zautomatyzowanych maszyn lub linii produkcyjnych oraz stworzenia przyszłościowych procesów.

Chociaż maszyny stają się coraz inteligentniejsze i są coraz ściślej ze sobą połączone w sieci, aby przekazywać wiarygodne informacje w celu wygenerowania optymalnego przepływu pracy, ważne jest, aby posiadać standardowe komponenty, aby pewnie i bezpiecznie przejść do nowej fazy technologii.

Nie ma wątpliwości, że firmy produkcyjne zaczynają obecnie przestawiać się na bardziej cyfrowy sposób pracy. Mając kilka opcji do wykorzystania w przyszłościowych operacjach i maszynach, ważne jest, aby inwestować w niezawodne produkty i systemy. Standardowe komponenty, które można skonfigurować lub dostosować do różnych aplikacji, są opłacalną metodą zabezpieczenia się na przyszłość. Jako niezwykle elastyczne produkty mogą sprostać szerokiemu zakresowi wymagań, jednocześnie zmniejszając złożoność budowy i konserwacji maszyn.

Firma norelem, czyli dostawca systemowy

Firma norelem postrzega siebie jako systemowego dostawcę i producenta pełnego asortymentu, którego celem jest zapewnienie projektantowi wszystkich potrzebnych produktów. Skupia się nie na poszczególnych komponentach, ale na kompletnym pakiecie, tak aby projektant miał zapewniony pełen dostęp rozwiązań z jednego źródła. Norelem Academy oferuje efektywne i indywidualne nauczanie za pomocą własnej platformy szkoleniowej i ma na celu wspieranie uczniów, studentów i specjalistów przy pomocy bezpłatnych wykładów eksperckich na temat wszystkich aspektów inżynierii mechanicznej.

Aby uzyskać dogłębną wiedzę o produktach, norelem Academy pomaga inżynierom szybciej zrozumieć innowacje produktowe poprzez przykłady zastosowań. Dzięki jednostkom mikrolearningowym użytkownik może szybko zapoznać się ze wszystkimi informacjami i przykładami wykorzystania produktu w praktyce. W przypadku produktów, które wymagają dokładniejszych wyjaśnień, norelem Academy oferuje szkolenia dotyczące określonych produktów i części standardowych. Integracja standardowych części w konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla powstania konkurencyjnego produktu.

Źródło: norelem

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę