Kolejne projekty wodorowe coraz bliżej realizacji

Kolejne projekty wodorowe coraz bliżej realizacji Canva

Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Piła i Warszawa to miasta, w których w połowie 2025 r. zostaną oddane do użytku kolejne, ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. PKN Orlen i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) podpisały umowę dotyczącą bezzwrotnego dofinansowania budowy tych obiektów. Chodzi o ponad 60 mln zł przyznanych w ramach unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility. Rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen i jednocześnie ważnym elementem strategii Orlen2030.

Od czerwca 2022 r. w Krakowie funkcjonuje pierwsza w Polsce mobilna stacja tankowania wodoru. Co więcej, w marcu tego roku uruchomiono stację tankowania wodoru w praskiej dzielnicy Barrandov na obiekcie Orlen Benzina. Jeszcze w tym roku to nowe ekologiczne paliwo będzie można zatankować także na stacjach w Poznaniu i Katowicach. W planie jest również budowa stacji tego typu w Wałbrzychu (2024 r.).

Pięć obiektów, których dotyczy podpisana umowa, powstanie w ramach przyznanego dofinansowania drugiej fazy projektu „Clean cities – hydrogen mobility in Poland”. Będą one przeznaczone do zasilania autobusów komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych. Zgodnie z założeniami, stacje w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 r. Całkowita wartość projektu to ponad 120 mln zł, z czego około połowa zostanie dofinansowana w ramach unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

Do 2030 r. PKN Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, w Czechach ok. 28, a na Słowacji ok. 26. Wodór będzie dostarczany do tych placówek dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 r. wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Ponadto, przygotowany przez koncern flagowy projekt pod nazwą „Hydrogen Eagle” pozwoli na zbudowanie w Europie Centralnej kompleksowej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji nisko- i zeroemisyjnego wodoru. Na projekty wodorowe PKN Orlen pozyskał fundusze z Innovation Fund, CEF (ang. Connecting Europe Facility), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz notyfikację Komisji Europejskiej dla polskiej części projektu „Hydrogen Eagle” w ramach mechanizmu IPCEI Hy2Use (ang. Important Projects of Common European Interest).

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę