Kontrola ciśnienia w procesach przemysłowych

CentrumPR

Ciśnienie jest drugą, obok temperatury, najważniejszą wielkością procesową. Jego wartość jest istotna z punktu widzenia produkcji (w przypadku wielu procesów wymagane jest ciśnienie nie mniejsze niż pewna wartość lub mieszczące się w pewnym zakresie), ale też bezpieczeństwa.

Wzrost ciśnienia w instalacji grozi bowiem jej wybuchem, stąd też konieczne jest stosowanie pewnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, dzięki którym można na bieżąco sprawdzać wielkość ciśnienia, a często także wymusić utrzymanie go na określonym poziomie. Urządzenia te zazwyczaj mają także funkcję alarmu, ostrzegającą operatorów o przekroczeniu wartości dopuszczalnej (bezpiecznej).

Urządzenia kontrolno-pomiarowe związane z regulacją ciśnienia to przede wszystkim:

- manometry cyfrowe - inaczej rejestratory, to najprostsze urządzenia, ich zadaniem jest prezentacja aktualnej wartości ciśnienia, ale z bardzo dużą dokładnością (błąd pomiaru kształtuje się na poziomie 0,5%), można je wyposażyć w funkcję wyświetlania wartości minimalnej i maksymalnej w zadanym przedziale czasu oraz funkcję alarmową, niemal zawsze podają ciśnienie w barach

- presostaty - są to czujniki różnicy ciśnień, wykorzystywane między innymi do stabilizacji ciśnienia oraz kontroli poziomu wody

- przetworniki ciśnienia - dokonują przekształcenia wielkości ciśnienia na wielkość elektryczną (napięcie lub natężenie)

- separatory (oddzielacze) ciśnienia - zabezpieczają urządzenia pomiarowe (manometry i przetworniki) przed agresywnymi substancjami (bardzo gorącymi, żrącymi, lepkimi, korozyjnymi, krystalizującymi)

- czujniki ciśnienia - towarzyszą instalacjom wykorzystującym parę wodną, sprężone powietrze lub gazy techniczne, ich zadaniem jest wykrycie, przekazanie i określenie zmian mierzonej wielkości ciśnienia

- wakuometry - są to manometry (zwykle analogowe) pozwalające zmierzyć wartość podciśnienia

- reduktory - to zawory utrzymujące stałą wartość ciśnienia na wyjściu, bez względu na wartość ciśnienia na wejściu czy wahania przepływów

- kalibratory ciśnienia - odznaczają się dużą precyzją, umożliwiają testowanie oraz kalibrację przetworników ciśnienia i manometrów

Źródło: CentrumPR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę