Ku konkurencyjności przez prace badawczo-rozwojowe i innowacyjność

Reklama
Reklama

Po miesiącach negocjacji z Komisją Europejską budżet dla Polski na lata 2014-2020 został ostatecznie zaakceptowany.

Zainteresowani będą mogli starać się o dofinansowanie unijne na dwa sposoby: korzystając z Krajowych Programów Operacyjnych, których pula na chwilę obecnąwynosi 45,6 mld euro, oraz przez Regionalne Programy Operacyjne, gdzie do podziału jest ponad 31 mld euro. Dodatkowa pula – ok. 9 mld euro – dostępna będzie także w ramach europejskiego, centralnego programu Horyzont 2020, w tym z Instrumentu MSP ok. 3 mld euro.

Reklama

Z punktu widzenia przedsiębiorcy niewątpliwie najważniejszym programem krajowym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) z alokacją 8,6 mld euro. Dotacje w ramach przedmiotowego programu pozwolą w szczególności na dofinansowanie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (B+R), a także komercjalizację wyników badań, koncentrując się głównie na wspieraniu szeroko pojętej innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkursy będzie organizować zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, BGK oraz PARP.

Pierwsze nabory w ramach PO IR ruszyły już w kwietniu. Na szczególną uwagę obecnie zasługuje m.in. konkurs „SZYBKA ŚCIEŻKA”, realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Konkurs ukierunkowany jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Budżet i poziom dofinansowania uzależniony jest ściśle od wielkości podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, a także od ich lokalizacji.

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 to przede wszystkim ogromna – niewykluczone, że już ostatnia – szansa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na pozyskanie dużych środków na projekty rozwojowe. Zaplanowane wsparcie udzielane będzie zwłaszcza na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, inwestycje w B+R oraz ekoinnowacje. Szczegóły, terminy i sposób rozdzielania funduszy europejskich różnią się między poszczególnymi programami regionalnymi (województwami).

Choć Regionalne Programy Operacyjne różnią się między sobą poziomem dofinansowania projektów i ukierunkowaniem, pod względem tematycznym można wyróżnić trzy wspólne typy działań. Są to konkursy wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz związane z działalnością badawczo-rozwojową (prowadzenie i wdrożenie wyników). Poziom wsparcia dla każdego województwa przedstawiony jest na mapie pomocy regionalnej.

Reklama

JAKIE PROJEKTY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Punktem wyjścia do aplikowania o środki unijne jest z pewnością dobry pomysł, możliwy do ujęcia w ramy projektu, wpisujący się w wytyczne i założenia wybranego programu operacyjnego. W obecnej perspektywie finansowej 2014- -2020 na szczególną uwagę będą zasługiwać z pewnością pomysły innowacyjne, których rezultatem jest wdrożenie innowacji produktowej, procesowej bądź nietechnologicznej.

Poza ogólnie obowiązującymi zasadami związanymi z realizacją projektów ze środków UE, ważne z punktu widzenia oceny projektu jest także adekwatne jego uzasadnienie, poparte zewnętrznymi, rzetelnymi źródłami informacji (np. przez raporty, dane statystyczne) oraz odpowiedni dobór grupy docelowej, do której skierowane będą nasze działania.

Kluczowe są również cele projektu, które powinny być nie tylko S.M.A.R.T., ale przede wszystkim zgodne z dokumentami strategicznymi programu. Prawidłowe zdefiniowanie celów jest bowiem niezbędne do wyznaczenia zakresu działań w projekcie, a co za tym idzie – również prawidłowego określenia wskaźników jego realizacji. Pamiętajmy, że dla beneficjenta nieosiągnięcie zaplanowanych wskaźników może mieć konsekwencję w postaci konieczności zwrotu (w całości lub w części) pozyskanej dotacji.  

Cały artykuł dostępny jest w wersji papierowej czasopisma "MM Magazyn Przemysłowy" (wydanie 11/2015). Zachęcamy do prenumeraty!

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama