Leasing pracowniczy skuteczną metodą zarządzania zasobami ludzkimi

Choć zahamowanie niektórych sektorów gospodarki nastąpiło gwałtownie i przyczyniło się do zastoju na rynku pracy, to kryzys pobudził także nowe metody zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m.in. leasing pracowniczy. Capgemini Invent bada, w jaki sposób chińskie firmy radzą sobie z wyzwaniami w tym trudnym czasie i jak kształtuje się przyszłość zatrudnienia.

Chiny, podobnie jak niemalże każdy kraj zmagający się z kryzysem, poświęciły gospodarkę na rzecz opanowania epidemii. Zatrzymanie większości sektorów działalności gospodarczej było koniecznością podyktowaną ograniczeniem rozwoju wirusa. Wyłączenie poszczególnych gałęzi gospodarki wskutek zmiany priorytetów potrzeb rynku przyniosło zatrzymanie produkcji, zamknięcie wielu fabryk, hoteli, restauracji. W konsekwencji te działania doprowadziły do redukcjiliczby pracowników, szczególnie w sektorze gastronomicznym i hotelarskim.

Dynamiczna zmiana popytu

Z drugiej zaś strony nastąpił ogromny wzrost zainteresowania zakupem produktów spożywczych online. Poszerzająca się liczba osób objętych kwarantanną, ograniczenie dostępu do sklepów czy restauracji i troska o własne zdrowie wzbudziły duży popyt na e-zakupy. Zgodnie z danymi Walmarta, do końca stycznia wielkość podaży warzyw w Chinach przekroczyła 10 000 ton, a mięsa 2 000 ton. Po dwóch tygodnia rozprzestrzeniania się wirusa popyt na te produkty wzrósł 1,5-krotnie i nieustannie eskalował. Według danych Nielsena we Włoszech sprzedaż internetowa wzrosła o 80%. Z tygodnia na tydzień ilość zakupów online rosła nawet o 30 p.p. Wszyscy główni sprzedawcy żywności online odnotowali progres sprzedaży, co przekłada się na wzrost liczby zamówień, ich wartości oraz nowych klientów.

Dynamiczne natężenie popytu nałożyło na spożywczy sektor e-commerce szereg nowych i nieoczekiwanych wyzwań.

Problem nie do przeskoczenia?

Kiedy pracownicy fabryk, restauracji i hoteli tracą pracę, osoby zatrudnione w e-commerce nie są w stanie obsłużyć złożonych zamówień. Gwałtowny wzrost popytu na artykuły spożywcze online, mimo ich fizycznej dostępności, był nie do zaspokojenia, m.in. ze względu na dynamicznie pogłębiające się luki kadrowe w logistyce i obsłudze e-sklepów. Pozyskanie nowych pracowników jest utrudnione ze względu na rozszerzający się obszar objęty kwarantanną.

Rozwiązaniem na tak dynamicznie rozwijający się problem po dwóch stronach jest zaproponowany przez Alibaba Group model leasingu zasobów ludzkich. Holding ten opracował system tymczasowej migracji pracowników z sektora o niższym zapotrzebowaniu kadrowym, do działalności o większym zainteresowaniu konsumenckim.

Alibaba Group zaproponowała pracownikom restauracji, zamkniętych na czas pandemii, pracę w e-commerce. Dzięki temu rozwiązaniu holding zwiększył swoje możliwości sprzedażowe, liczba obsługiwanych zamówień została zwiększona. Osoby dotknięte bezrobociem wynikającym z kryzysu, otrzymały pracę w sektorze o dynamicznym wzroście zainteresowania. Wśród beneficjentów modelu leasingu zasobami ludzkimi znaleźli się także właściciele restauracji, które na czas walki z pandemią musiały zostać zamknięte. Dzięki migracji pracowników przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego zostali odciążeni z kosztów utrzymania swojej kadry, na czas niefunkcjonowania lokali.

Potrzeba matką wynalazku

Sukces pomysłu wypracowanego przez Alibaba Group, popchnął działania w tym zakresie do przodu. Holding w kwietniu planuje wprowadzenie platformy online do zarządzania współdzieloną siłą roboczą i jednocześnie chce na stałe włączyć model leasingu zasobów ludzkich do swoich regularnych działań.

Usprawnieniem tego przedsięwzięcia ma być wykorzystanie analityki danych. Dzięki niej będzie można skategoryzować pracowników, dzieląc ich pod względem z góry określonych kryteriów.  Pomogą one przy dostosowaniu odpowiednich zadań do ludzi o konkretnym doświadczeniu zawodowym lub specjalizacji.

Przyjęcie modelu leasingu zasobami ludzkimi może generować znaczne oszczędności dla wielu sektorów, rynków i przedsiębiorców, niwelowanie strat i może zapewnić także elastyczność zatrudnienia. Regulowanie liczbą pracowników w określonych sektorach, uzależniając ją od popytu, usprawni funkcjonowanie rynku i ograniczy bezrobocie. Ponadto taki model zarządzania kadrą zobowiąże pracodawców do jeszcze bardziej restrykcyjnego przestrzegania regulacji prawnych i ubezpieczeniowych względem zatrudnionych osób.

Źródło: Capgemini

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę