Listopadowe wyniki przemysłu lepsze od oczekiwanych

Listopadowe wyniki przemysłu lepsze od oczekiwanych

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie produkcja sprzedana polskiego przemysłu była wyższa niż przed rokiem, co potwierdza, że ta gałąź gospodarki dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii.

W listopadzie produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. o 5,4% wobec wzrostu o 1,4% w listopadzie ub.r. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wzrost wyniósł 3,5% w ujęciu rocznym. Listopadowy wzrost oznacza nieprzerwany, półroczny wzrost produkcji przemysłowej, co potwierdza, że przemysł jest jednym z obszarów gospodarki najlepiej sobie radzących ze skutkami pandemii.

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w stosunku do listopada 2019 r. odnotowano w 24 działach przemysłu. Największy wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 15,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,0%), pozostałego sprzętu transportowego (10,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,7%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 8,9%). W 10 działach przemysłu odnotowano spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z listopadem ub.r., a największe dotyczyły wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,5%), produkcji maszyn i urządzeń (o 10,4%), metali (o 5,2%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,0%).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w listopadzie br. o 0,2% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z październikiem 2020 r. utrzymały się na poziomie notowanym przed miesiącem.

Wyniki przemysłu w listopadzie były znacznie lepsze od konsensusu rynkowego głównie za sprawą wysokiej dynamiki notowanej w produkcji pojazdów samochodowych. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przewiduje, że w grudniu wzrost produkcji przemysłowej może osiągnąć poziom 8,6%, a to za sprawą głównie korzystnych efektów kalendarzowych. Większą produkcję odnotują niemal wszystkie działy, za wyjątkiem m.in. produkcji dóbr związanych z energią, maszyn i urządzeń oraz pozostałego sprzętu transportowego.

Źródło: MRPiT

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę