LW Bogdanka przedstawiła strategię rozwoju

LW Bogdanka

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego przedstawiła strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030.

Ogłoszona strategia jest zgodna ze Strategią Grupy Enea oraz wpisuje się zarówno w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i projekt Programu dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Strategia LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie ok. 8,5 mln ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową Spółka zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju. Prognozowany CAPEX w okresie 2016-2025 (w ujęciu nominalnym) to 3,7 mld zł dla scenariusza bazowego oraz ok. 4 mld zł dla scenariusza elastycznego rozwoju.

LW Bogdanka, odpowiedzialna za Obszar Wydobycie Grupy Enea, za kluczowe inicjatywy uznaje: ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Najważniejsze z nich to realizacja, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC), wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego, kontynuacja programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”, efektywna gospodarka skałą płonną oraz rozwój usług operatorskich LW Bogdanka, oferowanych na bazie wysokich standardów techniczno-zarządczych Spółki. Niezmiennie priorytetowym elementem strategii pozostaje utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Spółka zakłada, że realizacja scenariusza elastycznego rozwoju zaowocuje zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 10% do 2025 roku (w ujęciu realnym, w porównaniu do 2015 roku). W tym samym okresie wskaźnik rentowności kapitału (ROE) ma wrosnąć do 10,9% (z 8,7% w 2015 roku), wskaźnik rentowności aktywów (ROA) do 8,5% (z 5,3% w 2015 roku) a wartość EBITDA zwiększyć się w ujęciu nominalnym o 44% (w stosunku do wartości wypracowanej w 2015 roku, skorygowanej o odpis aktualizacyjny).

LW Bogdanka SA ogłosiła także politykę dywidendową na najbliższe lata – zakłada ona wnioskowanie o przeznaczanie na wypłatę do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu Spółki.

Źródło: LW Bogdanka

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę