Mercor publikuje wyniki za pierwszy kwartał obrotowy

Reklama
Reklama

Grupa Mercor zakończyła pierwszy kwartał roku obrotowego 2015/2016 (1.04.2015 - 30.06.2015) sprzedażą na poziomie 51,1 mln zł wobec 46,9 mln zł rok wcześniej (wzrost o blisko 9 proc.).

Zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana) spadł o 74 proc. (z 4,6 mln zł do 1,2 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 36 proc. (do 3,9 mln zł z 6,1 mln zł rok wcześniej) i 50 proc. (do 2,3 mln zł z 4,6 mln zł).

Reklama

Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej (dokończenie i rozliczenie umów handlowych zawartych przed sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r.) wyniósł 1,1 mln zł wobec 3,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek r/r o 66 proc.

Na spadek zyskowności Grupy w największym stopniu wpłynął niższy o 47 proc. poziom sprzedaży w Rosji (który przełożył się na spadek zysku w rosyjskiej spółce Mercor Proof), wynikający m.in. z przedłużenia unijnych sankcji gospodarczych i tym samym pogorszenia się sytuacji politycznej. Na wyniki Grupy wpływ miały również wyższe koszty związane z nakładami w obszarze R&D i handlowym (nakłady przekraczające 1 mln zł); oraz saldo kosztów finansowych wyższe r/r o 0,8 mln zł wobec ubiegłorocznych przychodów z odsetek po sprzedaży części biznesu Grupie ASSA ABLOY.

Reklama

Źródło: Mercor

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama