Akademia Modsim: likwidacja silosów i wzmacnianie współpracy

Modsim – innowacyjne podejście do projektowania i symulacji Dassault Systèmes

Rewolucja cyfrowa przyspiesza, a zjawisko to dotyczy wszystkich sektorów przemysłu. Konsumenci oczekują produktów o coraz większym stopniu złożoności, co stawia przed działami inżynierii i projektowania ogromne wyzwanie.

Wymagania konsumentów napędzają rozwój inteligentnych, zintegrowanych i autonomicznych technologii. W ich tworzenie zaangażowanych może być wiele różnych dziedzin inżynierii współpracujących ze sobą po to, by zapewnić optymalne doświadczenie klienta. Aby dostarczać te produkty na rynek szybko, efektywnie i bezpiecznie, cykle rozwoju i produkcji muszą być dostosowane do wykorzystywania różnych cyklów symulacji. To pociąga za sobą konieczność zakwestionowania wykonalności funkcjonujących przez dekady założeń procesowych.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Unifikacja Modelowania i Symulacji

Obszar projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) ewoluowały oddzielnie przez dziesięciolecia. Z powodu zastałych procesów, projektowanie i symulacja wciąż są wdrażane sekwencyjnie jako odrębne działania. Czy to nie najwyższy czas, żeby w pełni wykorzystać potencjał symulacji w całym cyklu projektowania? Przekazywanie zadań między projektantami a ekspertami ds. symulacji dzieje się zbyt późno w procesie rozwoju. To nieefektywne procedury, które firmy powinny wyeliminować.

Zazwyczaj specjalistyczne narzędzia do symulacji niezwykle trudno integrują się z procesem projektowania. Dassault Systèmes wprowadził Modsim – innowacyjne podejście do projektowania i symulacji, które może być realizowane na platformie 3Dexperience. Termin „mod” odnosi się tu do opracowania i wykonania modelu inżynieryjnego, podczas gdy "sim" opisuje symulację stworzonego modelu.

Zastosowanie tych dwóch terminów może odnosić się do komponentu, podsystemu, systemu pełnego produktu lub systemu systemów. Przede wszystkim jednak, znacznie wykracza poza integrację dwóch dyscyplin i obejmuje kompleksowe podejście, w którym charakterystyczne zachowanie projektowanej i analizowanej jednostki można przeanalizować w środowisku wirtualnym.

Likwidacja silosów

Modsim oferuje nowe podejście do optymalizacji komponentów i systemów oraz wczesnej weryfikacji projektów. Koncepcja adresuje stale rosnący poziom złożoności produktu, obniża powiększające się koszty projektowania, skraca czas wprowadzenia na rynek oraz pomaga utrzymać lub podnieść jakość produktów. Wykrywanie wad produktu dzięki zastosowaniu symulacji już na etapie projektowania minimalizuje konieczność budowania kosztownych i czasochłonnych prototypów.
 
Inżynierowie pracują w niezależnych zespołach, które rzadko komunikują się między sobą, co zdecydowanie utrudnia pracę grupową. „Luźna” wymiana informacji, obejmująca dane, geometrię, wyniki symulacji, e-maile, teksty, notatki czy nawet dyskusje podczas lunchu, działa na szkodę zorganizowanego procesu projektowania, dostarczania i utrzymania produktu. Automatyzując model do powtarzalnych symulacji, szersze doświadczenie projektowe – uwzględniające choćby projektowanie eksperymentów z udziałem wielu dyscyplin inżynieryjnych – może również przyczynić się do tzw. left-shifting. Oznacza to, że zmiany mogą być wprowadzane znacznie wcześniej w procesie rozwoju – dzięki temu są łatwiejsze w implementacji oraz generują niższe koszty.

Co więcej, Modsim łączy zespoły inżynierów, tworząc fundament zapewniający efektywną współpracę. Dzięki usprawnieniu komunikacji pomiędzy projektantami CAD i CAE oba te obszary tworzą pojedyncze źródło wiedzy, co sprzyja pojawianiu się okazji do eksplorowania nowych pomysłów na rzecz lepszych projektów. Pozwala to również na przesunięcie symulacji już do fazy projektowania, bardziej wydajną realizację procesu i tworzenie środowiska sprzyjającego zrównoważonym innowacjom.

Złożone procesy bardziej przejrzyste

W wielu przypadkach inżynieria jest uzależniona od przewidywań opartych na symulacji – zwłaszcza, gdy w grę wchodzą niestandardowe, dostosowywane do konkretnych wymagań produkty czy struktury. Jednym z przykładów są turbiny wiatrowe. Dane dotyczące ich wydajności stają się coraz bardziej rozbudowane. Poszczególne elementy tych urządzeń, w tym przede wszystkim łopaty wirnika, są bardzo złożone i zbudowane z wielu różnych materiałów. Modsim pozwala na wprowadzanie zmian w projekcie dzięki możliwości precyzyjnej symulacji sił działających na łopaty wirnika. Dzięki temu skomplikowane procesy stają się zrozumiałe dla wszystkich uczestników projektu. Za pomocą symulacji można także znacznie zmniejszyć wagę poszczególnych komponentów, co skutkuje nie tylko zwiększoną wydajnością i niższymi kosztami, ale przede wszystkim znacznie skraca czas projektowania.

Przykład ten pokazuje, że wdrożenie podejścia Modsim i poddanie się procesowi zarządzana zmianą daje firmom sposobność do zburzenia murów między poszczególnymi działami i umożliwia analitykom oraz projektantom harmonijne wprowadzanie innowacji. Rezultatem staje się bardziej efektywne podejście do projektowania i inżynierii, które może zrewolucjonizować produktywność zespołów poprzez wykorzystanie jednego modelu danych. Dzięki temu właściwe produkty mogą być dostarczane na rynek w znacznie krótszym czasie.

Adam Bielawski, Partner Sales Manager PL, CZ, SK, HU, Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę