Najnowsze dane z produkcji sprzedanej przemysłu

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2016 r. była o 3,4  proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

DSR MR oczekiwał wzrostu produkcji w lipcu. Na tak znaczący spadek aktywności w przemyśle miała wpływ różnica w liczbie dni roboczych - dwa dni mniej w porównaniu z lipcem 2015 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 roku.

Reklama

W porównaniu z lipcem 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa w 23 spośród 34 działów przemysłu. Najszybciej spadła sprzedaż w działach produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 12,1 proc.), a także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,1 proc.). Najsilniej wzrosła zaś sprzedaż w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 10,6 proc.). Głównym źródłem wahań produkcji w miesiącach letnich pozostaje w ostatnich latach dział motoryzacyjny. Jednorazowe wahania nie powinny być jednak interpretowane jako znacząca zmiana trendu, dane w kolejnych miesiącach powinny pozwolić na właściwą ocenę kierunku zmian aktywności sektora przemysłowego.

W lipcu 2016 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 roku, o 18,8 proc. spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Reklama

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 0,4 proc. w porównaniu ze spadkiem o 0,8 proc. (po korekcie) w czerwcu. W porównaniu z czerwcem br. roku spadły zaś o 0,1 proc.

Analitycy MR prognozują, że w sierpniu 2016 r., przy jednym dniu roboczym więcej, w porównaniu z poprzednim rokiem powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej o około 5 proc.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama