Niższe ceny produkcji sprzedanej w przemyśle

GUS
Reklama
Reklama

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2015 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. 

Najbardziej obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9 proc.), w tym w górnictwie rud metali – o 9,1 proc., przy niewielkim wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,1 proc.

Reklama

Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2 proc.). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,3 proc.). Obniżono również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1 proc.), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,2 proc.) oraz artykułów spożywczych (o 0,1 proc.).

Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

Reklama

Podniesiono ceny m.in. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, napojów (po 0,2 proc.), wyrobów z metali, odzieży (po 0,3 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4 proc.), urządzeń elektrycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,5 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,9 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 1,0 proc.), metali (o 1,1 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3 proc.), a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,6 proc.). Wzrost cen zanotowano w sekcjach: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 0,3 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4 proc.).

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama